Er du lei av å lete på nett?

– Fra 1. desember kommer UiOs For ansatte-sider i ny drakt. Du kan blant annet tilpasse forsiden med lenker til verktøy og informasjon du bruker ofte, skriver fakultetsdirektør Monica Bakken.

Som ansatt kjenner du igjen følelsen: Du leter etter viktig informasjon for å få jobben gjort og som du trenger akkurat nå. For så ikke å finne den, eller å finne bare deler av det du trenger. For ansatte-sidene er viktige arbeidsverktøy og informasjonskilder og må selvsagt fungere optimalt for oss som interne brukere.

Ledelsen og støtteenhetene (LOS) har sammen med fakultetene lagt ned mye arbeid i et felles UiO-prosjekt i løpet av det siste året slik at For ansatte-sidene bedre skal møte behovene i arbeidshverdagen til hver enkelt av oss.

Rom for forbedring

Brukerundersøkelser og analyser har vist at dagens For ansatte-sider må forbedres. Mange bruker lang tid på å finne det de trenger, eller de finner kanskje ikke nødvendig informasjon i det hele tatt. Informasjon er dobbeltpublisert. Noe er feil og noe mangler.  

Det finnes altså et klart rom for forbedring når det gjelder:

  • Kvalitet: relevante verktøy og korrekt informasjon
  • Enklere jobbhverdag: å finne fram raskt til riktige sider
  • Tidsbruk i nettarbeidet: unngå dobbeltpublisering og dobbeltarbeid

Det helt nye og mest iøynefallende, er at du fra 1. desember vil møte en personalisert forside på nettet som er tilpasset ditt behov i din rolle.

Nyhetssak fra UiO om nye for-ansatte-sider med skisse for nye sider

Her vil du se oversikt over de systemene du bruker til daglig (enten det er Fronter eller ePhorte), nyheter, oversikt over din undervising, emner og forskningsprosjekter, og arrangementer. I tillegg vil du ha mulighet til å redigere siden for at den skal passe deg best mulig. Du kan eksempelvis legge inn lenker til enheter og andre verktøy du bruker mye.

Du kan tilpasse forsiden

I tillegg til den personaliserte forsiden er det også gjort andre viktige grep. Innhold om felles tema og som gjelder alle ansatte blir nå liggende ett sted på nett, hvilket betyr at ansvar for kvalitetssikring og oppdatering av likelydende informasjon ikke er spredt på mange enheter.

Det har vist seg at samme informasjon har blitt formidlet på mange ulike måter og dermed også blitt forstått ulikt. Dobbeltpublisering og mulighetene for feil blir nå kraftig redusert. LOS vil ha ansvaret for UiOs felles sider, men fortsatt i dialog med fakultetene som må formidle ansattes behov.

Mer og praktisk informasjon om omleggingen vil dukke opp i din e-post om ikke lenge, så følg med!

Av fakultetsdirektør Monica Bakken
Publisert 11. nov. 2015 14:35 - Sist endret 25. apr. 2016 12:59