NFR vil måle humanioras samfunnseffekter

I den kommende evalueringen av humaniora vil Norges forskningsråd måle samfunnseffekter. Vi bør påvirke hvordan dette gjennomføres. Gi ditt innspill!

Arne Bugge Amundsen (foto: Ellen Evju Jahr)

I uken som gikk kom det formelle brevet fra NFR om den nasjonale evalueringen av humaniora. Evalueringen begynner i høst, og sluttrapporten vil foreligge i 2017. Allerede 26. oktober arrangerer NFR et informasjonsmøte om hva som skal skje.  

Et element i evalueringen vil være å vurdere humanioras betydning for samfunnet – ofte betegnet som «societal impact». Det hefter betydelig uklarhet ved hva dette er og hvordan det eventuelt kan måles og vurderes.

Men NFR er veldig bestemt på at det skal skje. Jeg oppfatter dette som en håndsrekning til våre humanistiske fag, og strategien bør da være enkel: Vi må påvirke hvordan denne delen av evalueringen skal gjennomføres. Dekanatet er på saken!

Lære av København

Humanister er i det store og hele overbeviste om at deres fag er viktige for samfunnet, og at både universitet og offentligheten vil være fattigere uten akkurat deres fag.

Samtidig er det mitt inntrykk at mange av oss viker litt tilbake for å snakke om de humanistiske fagenes nytteverdi. Det blir liksom for smått og for kommersielt. I min forståelse betyr imidlertid begrepet «societal impact» noe annet enn både selvdefinert viktighet og eksternt definert nytte.

Begrepet påkaller refleksjon rundt hvordan en bestemt type kunnskap har påvirket samfunnet i vid forstand og skapt endringer. Våre venner ved Humanistisk Fakultet ved Københavns Universitet har laget en egen brosjyre om slike spørsmål. Her kan vi ha noe å lære, tror jeg.

Langsiktige effekter

NFR er ikke alene om å trekke opp «impact»-perspektiver på humaniora – og for den saks skyld på forskning mer generelt. I samfunnsdebatten blir det stadig mer vanlig, og de som følger med på utlysninger av forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt vil vite at «impact» etterlyses kontinuerlig.

Jeg mener derfor det er viktig at vi beveger oss inn i dette landskapet og forsøker å beskrive det selv.

Men for å belyse humanioras «impact» nytter det neppe å anlegge et kort tidsperspektiv av typen «Hvordan har faget ditt påvirket samfunnet de siste fem år?», som noen har foreslått.

Og siden humaniora bare sjelden bidrar med konkrete oppfinnelser eller endelige oppdagelser, må perspektivet gjerne handle om prosesser og langsiktige effekter i forhold til holdninger, forestillinger, adferd og verdier. Men hvordan måler man noe slikt? Humaniora er så sammensatt at det som kan virke som et rimelig svar for ett fagfelt, ikke treffer like godt for et annet.

Omtrent så utfordrende er spørsmålet om humanioras «societal impact». Og svar må vi gi, blant annet til NFR og den forestående evalueringen. 12. oktober skal jeg delta på en workshop i NFR-regi om hvordan denne delen av evalueringen kan gjennomføres.

Derfor mottar jeg gjerne synspunkter og gode eksempler som jeg kan bruke i diskusjonen. Send meg en e-post eller be om en prat!

Av Arne Bugge Amundsen
Publisert 30. sep. 2015 14:56