HF – en fest verd

– Vi feirer ikke oss selv i utrengsmål ved fakultetet, skriver fungerende fakultetsdirektør Thorbjørn Nordbø.

HFs 150 års jubileum i 2011 ble for eksempel forbigått i verdig stillhet. Mediedekningen av fakultetet bærer også preg av at vi har lettere for å kaste aske over vårt hode og trekke frem frafall og bekymringer enn å skryte av oss selv og hva vi faktisk utretter.

Det hender jeg tenker at vi må bli flinkere til å skryte av, og ikke minst, feire oss selv. I denne spalten trekker vi ofte frem faglige prioriteringer, tellekanter, senter for fremragende forskning, ekstern finansiering og mørke skyer som skimtes i det fjerne.

Det snakkes kanskje for sjelden om den forbløffende faglige bredde som fakultetet rommer og innsatsen som ligger bak et år med undervisning og sensur, med forskning og formidling, med søknadsskriving og administrasjon av det hele. Det ser vi i et utvalg av hva som skjedde på HF i 2014.

Fakultetet har ikke problemer med studenttilstrømningen; 9644 studenter meldte seg opp til ett eller flere emner hos oss forrige semester. Etter flere magre år med få kunngjøringer av faste vitenskapelige stillinger, er utfordringen snarere å håndtere alle tilsettingssakene. Ikke minst er det gledelig at vi tiltrekker oss så mange svært kompetente søkere fra fjern og nær.

På høy tid og vel fortjent

Det er et sant privilegium å jobbe på en arbeidsplass der emnefloraens 1632 emner spenner fra «Arkeologi og formidling» til «Økonomiforståelse, forretningsmodeller og bransjekunnskap».

Et fakultet der du kan studere språk fra irsk til japansk og der avhandlingene spenner fra «Ignorance and Control. Essays on Moral Blameworthiness» til «Skiløperkunstens litterære kraftsentrum. Fridtjof Nansen og den moderne skiidrettens framvekst».

Et fakultet som rommer prosjekter fra «Tiny voices from the Past» til «Airborne Pollution».  Ikke minst er det en glede å arbeide sammen med så mange kolleger med kunnskap og formidlingsevne om forbløffende ting. Det blir aldri mangel på ting vi kan snakke om.

Siste gang vi hadde en fest for hele fakultetet var i 2009. Nå er det på høy tid og vel fortjent med en ny fest.  

Klikk dere inn her og meld dere på festen. Vi sees den 11. juni!

Av fungerende fakultetsdirektør Thorbjørn Nordbø
Publisert 13. mai 2015 14:54 - Sist endret 25. apr. 2016 13:02