Nytt dekanat i arbeid

I årets første leder forteller det nye dekanatet om hva de jobber med, og om prioriteringer framover.

Dekanatet: Ellen Rees, Arne Bugge-Amundsen, og Eirik Welo.

Kjære alle HF-ansatte,

Fra 1. januar har det nye dekanatet vært i arbeid.

Vi har allerede møtt mange mennesker, satt oss inn i nye funksjoner og begynt å forstå saker og prosesser.

De ukentlige instituttledermøtene er i gang, og 27. februar skal fakultetsstyret ha sitt første møte. Oppe i alt dette gjelder det å beholde fokus på hva som er viktig.

HF er som kjent midtveis i en omfattende omstillingsprosess, og det knyttes høye forventninger til denne prosessen fra flere hold.

Mange tiltak er allerede i gang. Dem skal vi følge opp. Samtidig arbeider vi med nye tiltak som kan føre oss nærmere målene i fakultetets årsplan og strategiske plan. Det gjelder blant annet:

  • forskerstøtte som kan styrke gjennomslag for søknader om ekstern finansiering
  • tett oppfølging av gjennomførings- og frafallsproblematikken
  • utvidet kontakt med arbeidsgivere og andre eksterne aktører

Vi kommer også til å arbeide med videre utvikling av Unpacking the Nordic Model. I disse dager sluttfører vi dessuten arbeidet med en ny modell for fordeling av stipendiatstillinger.

Vi vil arbeide nært med instituttene om alle disse sakene, og ser frem til et godt samarbeid. Ta gjerne kontakt med en av oss om det er noe dere brenner for!

Til slutt: Det blir sommerfest på HF, nærmere bestemt torsdag 11. juni. Hold av datoen allerede nå!

Deres,
Ellen, Eirik og Arne

Publisert 28. jan. 2015 14:52 - Sist endret 28. jan. 2015 16:14