Leder: Å finne fremtiden

Vårt universitet og vårt fakultet har gjennom en rekke år brukt mye energi på å tenke fremover – og å formulere disse tankene som strategier og planer, skriver dekan Arne Bugge Amundsen.

Dekan Arne Bugge Amundsen (Foto: Alf Øksdal)

Lenge har 2020 vært et år å tenke med, men i 2015 er ikke dette året så langt unna lenger, det er nærmest morgendagen og vi må snart justere tidshorisonten vi planlegger i forhold til.

Jeg har lenge tenkt at selv om strategier og planer kan virke fjerne og langt unna den virkeligheten som de fleste ansatte opplever, kan den interessen som de er båret frem av, egentlig oppsummeres ganske enkelt: Vi er på leting etter fremtidens ansatte, studenter og arbeidsgivere. Det burde være en interesse vi kan stå sammen om.

Møte morgendagens behov

Alle HF-instituttene har ganske ferske stillingsplaner. Stillingsplaner har det ved seg at de forsøker å beskrive hvordan fag og fagprofiler kan møte morgendagens behov, og de forsøker å balansere mellom fornyelse og kontinuitet. Men stillingsplanene beskriver også noe annet, nemlig profilen på morgendagens og fremtidens akademiske forskere og undervisere. Og ett er sikkert: Når en hel generasjon går fra borde, skjer det noe viktig og nytt.

Fremtidens akademiske lærere ved HF vil gjennomgående ha en bredere, mer sammensatt og ikke minst mer internasjonal profil. Det vil gjøre noe med måten de underviser og forsker på, og ganske sikkert også prege deres forventninger til HF som arbeidssted. Dette er en utfordring som HF vil arbeide mye med i årene som kommer.

Det er ikke samme fokus på de administrativt ansatte, men også her vil det ganske sikkert skje endringer. Fremtidens HF vil representere nye kompetanse- og karrieremuligheter for denne viktige gruppen av ansatte. Også det er en diskusjon som dekanatet har påbegynt.

Fremtidens studenter

Jeg tror også det vil være viktig allerede nå å prøve å identifisere fremtidens HF-studenter. De omfattende endringene som for eksempel har skjedd og vil skje i den videregående skolen, vil få betydning for hvordan fremtidens studenter tenker om læring, studieutbytte og hva et universitet kan tilby dem.

Disse forventningene har HF alt å tjene på å forstå og imøtekomme – kanskje ikke minst når det gjelder bevissthet om hva slags kompetanse våre studier representerer for fremtidens generasjoner med vitebegjærlig ungdom. Dekanatet arbeider allerede mye med disse spørsmålene, og vi vil søke informasjon og dialogpartnere langs en bred front.

Endelig vil HF-ledelsen forsøke å forstå hvilke behov fremtidens arbeidsgivere har. Fakultetet sender hvert år ut store kull med kandidater til arbeidssøkervirkeligheten. Vi vet allerede en god del om hvor kandidatene våre havner, og hvordan arbeidsgiverne ser på deres ferdigheter. Men heller ikke arbeidslivet står stille, og i mange sektorer øker kravene til grenseoverskridende ferdigheter, til å tenke utradisjonelt og fornyende.

HF-ledelsen er også godt i gang med å finne frem til egnede dialogpartnere og samtalefora for å få representanter for arbeidslivet i tale om disse viktige spørsmålene.

Dette er ikke noe en HF-ledelse kan drive med alene. Det å tenke om fremtidens HF er noe vi må gjøre sammen med instituttene og våre ansatte og studenter i styremøter, nettverk, seminarer, workshops og i media. Velkommen til oppdagelsesferd i fremtiden!

Av Dekan Arne Bugge Amundsen
Publisert 25. mars 2015 14:23 - Sist endret 30. nov. 2015 10:44