Leder: Om frafall og fagmiljøer

Studiedekaner snakker om frafall (hvis det ikke er gjennomføring). Sånn er det bare, og slik vil det også være i denne dekanatperioden, skriver studiedekan Eirik Welo.

Studiedekan Eirik Welo (Foto: Erlend Bronken)

Allerede den 25. mars blir det seminar om frafallsarbeidet for instituttledere, undervisningledere og studieledere. Tema blir blant annet hvordan vi får bedre kunnskap om studentene våre og hvordan vi kan dele erfaringer.

Det er flere grunner til at vi skal redusere frafallet. Høye frafallstall gjør at vi utnytter undervisningsressursene våre dårligere enn nødvendig. Gode lærere lager gode undervisningsopplegg, men det er for få studenter som får glede av dem, særlig på høyere BA-nivå (2000- og 3000-nivå).

Frafall påvirker også læringsmiljøet når medstudenter forsvinner og studentgrupper blir mindre og mindre. Frafall henger sammen med rekruttering: færre studenter tar bachelorgrad og færre kvalifiseres for master.  

Lære av de beste

Det viktigste tiltaket mot frafall er rett og slett god undervisning. Vi skal arbeide for at studentene våre får et godt faglig tilbud i et inkluderende læringsmiljø. Vi skal ikke miste studenter fordi vi ikke har fått vist bredden, dybden og ikke minst sammenhengen i de fagmiljøene som studietilbudene våre springer ut av.

Studentene etterspør tettere oppfølging og bedre kontakt med fagmiljøene, og de studietilbudene som lykkes best, klarer å integrere studentene sine sosialt og faglig. Vi kan lære av de beste, og jeg ønsker å skape arenaer for effektiv og inspirerende erfaringsdeling på dette området.

11. mars kommer MATNAT-dekan Morten Dæhlen til HF for å fortelle instituttlederne om fakultetets opplegg for helhetlig oppfølging av førsteårsstudenter, et opplegg HF kan lære mye av.

Studentene skal få møte oss som forskningsfellesskap og undervisningsfellesskap

De siste årene har HF lagt stor vekt på å ta imot våre nye studenter, blant annet med fadderordning og smakebitsforelesninger. Førsteårsstudentene har blitt fulgt tett opp av studie- og programkonsulenter. Dette er viktige tiltak som skal fortsette.

Samtidig bør vi som fakultet presentere oss for studentene som fagmiljøer og kollegier helt fra starten. Studentene skal få møte oss som forskningsfellesskap og undervisningsfellesskap og bli invitert inn i et miljø preget av helhetlige faglige forventninger og tilbakemeldinger. Fakultetet ønsker derfor større faglig deltakelse ved semesterstart høsten 2015 og vil arbeide videre med dette i samarbeid med instituttene.

Av Studiedekan Eirik Welo
Publisert 25. feb. 2015 14:16