Vi må snakke om utveksling

Vi reiser mer enn noensinne. Allikevel brukes muligheten til å studere ved et utenlandsk universitet for lite av HF-studentene. Studiedekan Eirik Welo gjør seg noen tanker om hvorfor.

Studiedekan Eirik Welo

Studier i utlandet er bra av mange grunner. Å møte et annet miljø enn det man er vant til er berikende sosialt og faglig. Det er også nyttig: Den som har tatt steget og kastet seg ut i et ukjent studiemiljø, viser pågangsmot og nysgjerrighet.

Utenlandsstudenter kan treffe nye mennesker og kan bygge opp personlige og faglige nettverk som kan bli viktige enten man fortsetter som forsker eller i en annen jobb.

Avtaler over hele verden

Universitetet sentralt, fakultetet og instituttene har avtaler om utveksling av studenter med en rekke utdanningsinstitusjoner over hele verden. Lånekassen har egne støtteordninger som gjør det lettere økonomisk å få til en periode i utlandet.

Universitetet bruker mye tid og krefter på å informere om det gode tilbudet vi har og studieprogrammene anbefaler tidspunkter som er praktiske. Arbeidsgivere legger stadig mer vekt på internasjonal erfaring. Allikevel er antallet studenter som reiser ut lavt og den årlige økningen moderat. Hvorfor?

Studenter hører på lærerne sine

Jeg tror at en del av svaret er hvordan og i hvilke sammenhenger vi snakker om utveksling og utenlandsstudier. Til tross for godt informasjonsarbeid og ildsjeler her og der, er internasjonalisering fremdeles et tema som tas opp utenfor forelesninger og seminargrupper.

Vi vet at studenter hører på lærerne sine. Lærerne er faglige rollemodeller som gjennom sine ord og sin oppførsel viser dem hvilke elementer som er viktige i et studium. Mange, kanskje de fleste, av HFs undervisere har studieopphold i utlandet som en del av sin erfaring og faglige ballast.

Stadig flere nyansatte kommer fra utlandet og bringer med seg viktige erfaringer fra andre utdanningssystemer. Det å bevege seg mellom ulike land og ulike utdanningsinstitusjoner er naturlig for dem.

Vi har avtalene, vi har støtteordningene, og vi har rollemodellene. Vi må snakke om utveksling i auditorier, seminarrom og i kaffekøen i pausene.

Jeg oppfordrer administrasjon og faglig ansatte til å ta et løft sammen slik at studentene våre kan reise ut, lære en bredere fagverden å kjenne og komme tilbake godt rustet for fremtiden!

Se HFs reiseblogg

Av studiedekan Eirik Welo
Publisert 29. apr. 2015 14:34