2016

Publisert 14. des. 2016 14:10

– Det nærmer seg jul, og vi vil gjerne få takke alle ansatte for den store innsatsen dere har gjort i løpet av nok et semester, skriver Arne Bugge Amundsen, Ellen Rees, Eirik Welo, Monica Bakken og Thorbjørn Nordbø.

Publisert 2. nov. 2016 15:20

– Som Norges største humanistiske fakultet vil HF ha stor mulighet til å prege dagsorden og ha innflytelse på sluttresultatet av store prosesser som kommer, skriver dekan Arne Bugge Amundsen og fakultetsdirektør Monica Bakken.

Publisert 19. okt. 2016 14:31

Har du meninger om hvordan utdanningen ved Det humanistiske fakultet skal utvikle seg i årene fremover? Vil du fortelle om noe du har lykkes med i undervisningen? Nå kommer HFs nye arena for læring og utdanning, og du er invitert til å gi den navn, skriver studiedekan Eirik Welo.

Publisert 21. sep. 2016 14:46

Selv om det ennå er et stykke tid igjen til kalenderen viser 2019, vet vi at det tar tid å diskutere rammene for en prosess. Derfor må vi starte planleggingen av neste prosess allerede nå, skriver dekanene på HF.

Publisert 7. sep. 2016 15:10

For den som vil ha mer selvstendige studenter, er utenlandsopphold et godt valg. Det nærmer seg fristen for å søke om studieopphold i utlandet for vårsemesteret 2017, skriver studiedekan Eirik Welo.

Publisert 22. juni 2016 14:43

– Kjære alle HF'ere, det er en tid for alt. Nå er det kanskje først og fremst tid for å ønske hverandre god sommer, og takke hverandre for en stor og krevende arbeidsinnsats dette semesteret, skriver dekan Arne Bugge Amundsen og fakultetsdirektør Monica Bakken.

Publisert 1. juni 2016 14:31

For å gjøre tellekantsystemet mer fagnøytralt gis nå bedre uttelling for sampublisering, men det er fortsatt mer «lønnsomt» å publisere alene. Det er imidlertid andre grunner til å sampublisere mer.

Publisert 18. mai 2016 15:25

– Målet er å styrke samarbeid, kompetanse og nettverk innenfor Norden-forskningen, og å skape grobunn for nye spennende forskningsprosjekter på dette feltet, skriver forskningsdekan Ellen Rees.

Publisert 16. mars 2016 10:51

Vi nærmer oss fristen for innleveringen av materiale til Forskningsrådets evaluering av humanistisk forskning i Norge (HUMEVAL), en evaluering som siden nyttår har gjort hverdagen ekstra travel for mange. Fakultetsledelsen vil her benytte anledningen til å takke alle for innsatsen.

Publisert 17. feb. 2016 14:03

– Eg vil begynne med å takke alle dei som har lagt ned mykje arbeid i å skrive og dokumentere eigenevalueringar av forskargrupper til NFRs store evaluering av humanistisk forsking, HUMEVAL, skriv prodekan for forsking, Ellen Rees.

Publisert 3. feb. 2016 15:15

Fremmedspråkene er, sammen med andre humanistiske fag, under press i våre nordiske naboland Danmark og Finland, skriver prodekan for undervisning Eirik Welo.