2017

Publisert 13. des. 2017 14:56

– Vi har nok våre ord i behold når vi sier at 2017 har vært et mer enn vanlig hendelsesrikt HF-år, skriver dekanatet i årets siste lederkommentar.

Publisert 29. nov. 2017 14:25

– Som tilsett ved HF kan du bruke Det norske universitetsenter i Paris (DNUP) strategisk til fagleg utvikling i forskinga og forskarutdanninga, skriv forskingsdekan Ellen Rees.

Publisert 1. nov. 2017 14:15

Langsiktighet er en fellesnevner i arbeidet med å styrke forskning og utdanning, og 27. oktober vedtok styret årsplan 2018-20, budsjettfordeling for kommende år, og at 100 millioner blir budsjettrammen for denne runden med faglige prioriteringer.

Publisert 4. okt. 2017 14:00

Fredag 22. september behandlet fakultetsstyret søknadsutkastene til utdannings- og forskningsstastinger i tredje runde av faglige prioriteringer ved HF. Elleve av miljøene ble invitert til å videreutvikle søknaden frem til 1. november. Fakultetsstyret fatter vedtak om hvem som prioriteres 15.desember.

Publisert 20. sep. 2017 14:06

– Alle har en mening om hva som får studentene til å fullføre studiene sine. Det er bra! Men vi må vite mer om hva studentene faktisk gjør. Derfor har vi nå gjennomført studentundersøkelser, skriver studiedekan Eirik Welo.

Publisert 7. juni 2017 14:59

Det er snart på tide å legge enda et begivenhetsrikt akademisk år bak oss og gå inn i sommermodus. Dette har vært et år preget av mange diskusjoner om hva humaniora er, og hva humanistisk forskning og utdanning kan og bør brukes til, skriver dekanatet.

Publisert 10. mai 2017 13:31

– Vi trenger mange samtaler om hvordan vi kan ta det gode vi gjør hver for oss og sammen skape enda bedre studietilbud, læringsmiljø og arbeidsmiljø. En av dem starter i Sophus Bugges hus torsdag 11. mai, skriver studiedekan Eirik Welo.

Publisert 26. apr. 2017 14:40

– Det er en gledelig utvikling på flere av indikatorene som fakultetet måles på, samt andre gode resultater som vi gjerne vil dele, skriver fakultetsdirektør Monica Bakken.

Publisert 22. mars 2017 14:35

– Kompetansen til våre forskere og studenter trengs både i arbeidslivet, i den offentlige debatten og i skolen. Derfor behøver vi en tydelig satsing på de humanistiske fagene, skriver dekan Arne Bugge Amundsen.

Publisert 22. feb. 2017 14:19

– «Alle studenter skal møte krevende og engasjerende studier» heter det i meldingen. Som fakultet må vi ha høye forventninger til hvordan vi kan jobbe sammen for å nå målene våre, skriver studiedekan Eirik Welo.

Publisert 8. feb. 2017 14:13

1. mars er fristen for å søke om UiO-midler til “et løft for innovasjon”. For første gang er eksperter fra HUMSAM med på å vurdere søknadene. Forskningsdekan Ellen Rees og HF-ledelsen oppfordrer alle som kan til å søke!