HFs planer for 2018 – vi skjerper innsatsen!

Langsiktighet er en fellesnevner i arbeidet med å styrke forskning og utdanning, og 27. oktober vedtok styret årsplan 2018-20, budsjettfordeling for kommende år, og at 100 millioner blir budsjettrammen for denne runden med faglige prioriteringer.

Fakultetsdirektør Monica Bakken

Mange av aktivitetene i den nye årsplanen svarer på de forventningene som stilles til humaniora i tiden fremover: utvikling av sterke forskningsmiljøer, bevisst rekruttering og oppfølging av studenter og ansatte, og vekt på samfunns- og arbeidslivsrelevant utdanning.

De siste årene har fakultetet brukt mye tid på å undersøke hva slags tiltak som kan fungere for å redusere frafall og bedre gjennomføringen hos studentene. HF jobber nå målrettet for å rekruttere de riktige studentene og gi dem en god førsteårsopplevelse. Dette er tiltak som det tar tid å se effekten av. Derfor videreføres en del aktiviteter, samtidig som de spisses mer. For eksempel forplikter instituttene og fakultetet seg til å skape en enda bedre førsteårsopplevelse ved å gjennomføre arrangementer for studentene gjennom hele året, ikke bare til studiestart.

Arbeidet med å sette forskere i stand til å hente ut mer finansiering fra EU fortsetter. Blant tiltakene som skal bidra til dette, er Karriereløpsprogrammet, der en ny gruppe forskere starter våren 2018. Fakultetet har allerede mange søknader til FRIPRO. I ny årsplan har fakultetet også mål om å øke deltakelsen i flere av Forskningsrådets store programmer.

Blant kravene for å nå opp i konkurransen om forskningsmidler er publisering med åpen tilgang. Fakultetet skal jobbe med å etablere gode rutiner for egenarkivering av forskningsresultater og har mål om å øke andelen publikasjoner med åpen tilgang.

Fakultetet understøtter arbeidet med forskning og utdanning gjennom å formidle den humanistiske kunnskapens bidrag til samfunn og arbeidsliv. Blant tiltakene i kommende årsplan er at instituttene arrangerer fagdager som skal gi relevant faglig påfyll til viktige samarbeidspartnere og samfunnsaktører.

Av fakultetsdirektør, Monica Bakken
Publisert 1. nov. 2017 14:15 - Sist endret 1. nov. 2017 14:18