HUMEVAL: Hva skjer nå?

– Resultatet av Forskningsrådets store evaluering av humanistisk forskning i Norge ble presentert 23. juni, og nå starter arbeidet med oppfølgingen av evalueringen, skriver HF-dekanatet.

Ellen Rees, Arne Bugge Amundsen og Eirik Welo

Bestillingen fra Forskningsrådet var omfattende, og svært mange ansatte på instituttene gjorde våren 2016 en formidabel innsats med å svare på bestillingen. Sluttrapporten fra evalueringen er heller ikke kortfattet, over 600 sider.

HF i Oslo kommer gledelig godt ut av evalueringen. Slik er det og slik bør det være. Ikke minst at vi hvert år får mer enn halvdelen av Forskningsrådets tildeling til fri prosjektstøtte innen humaniora, tilsier også at vi bør komme godt ut av en Nasjonal evaluering.

HF-miljøene får skryt for nasjonale og internasjonale nettverk, output og evne til å synliggjøre seg og framstå som relevante i samfunnet. Panelene fremhever videre en gjennomtenkt forskningsstrategi som er godt tilpasset både NFR og EU-systemets innretting og apparatet for ekstern finansiering.  Ph.d.-programmet, karriereløpsprogrammet, rekrutteringspolitikken og strategien for å øke publiseringen, samt overordnet styringsmodell og systemet for forankring av prosesser og beslutninger trekkes også frem.

Nå starter arbeidet med oppfølgingen av evalueringen

Ikke minst når det gjelder de 18 forskningsgruppene som ble meldt inn fra HF, var evalueringen svært konkret og bør være nyttig i forskningsgruppenes arbeid videre. Instituttene må også starte en diskusjon av hva vi kan lære av evalueringen, hvor vi trygt kan fortsette frem slik vi stevner og hvilke justeringer som må gjøres. På fakultetsnivå vil vi diskutere med instituttlederne og forskningslederne om det er behov for overgripende fakultetstiltak.

Alle de 36 institusjonene som ble evaluert, er invitert til Forskningsrådet den 20. september for å diskutere evalueringen og eventuelle nasjonale tiltak for å følge opp denne. Det er imidlertid usikkert om HF i Oslo har behov for de samme tiltakene som resten av riket. De to «hovedfunnene» som ble slått opp etter rapporten, stemmer dårlig med situasjonen i Oslo:

  • Andelen kvinnelige postdoktorer er ifølge rapporten synkende nasjonalt. I Oslo har kvinneandelen steget gjennom evalueringsperioden fra 53 % i 2011 til 57 % i 2016 (det siste året DBH har tall for). Det er dermed knapt noen behov for å sette inn tiltak på dette området.
  • Rapporten konkluderte også med at 26 % av forskerne nasjonalt ikke hadde tellende publikasjoner i årene 2011 til 2015. Når vi ser på gruppen faste vitenskapelige ansatte ved HF, UIO er antallet som ikke publiserer marginalt.  

Fakultetsledelsen vil igjen takke alle som har bidratt til at vi har fått en så god evaluering. Vi oppfordrer alle til å lese (deler) av evalueringen, ta den velfortjente rosen til seg, og se om det også er ett og annet læringsutbytte å hente.

Av Ellen Rees, Arne Bugge Amundsen og Eirik Welo
Publisert 6. sep. 2017 12:49 - Sist endret 6. sep. 2017 15:08