Innspurten i den tredje faglige prioriteringsprosessen

Fredag 22. september behandlet fakultetsstyret søknadsutkastene til utdannings- og forskningsstastinger i tredje runde av faglige prioriteringer ved HF. Elleve av miljøene ble invitert til å videreutvikle søknaden frem til 1. november. Fakultetsstyret fatter vedtak om hvem som prioriteres 15.desember.

Ellen Rees, Arne Bugge Amundsen og Eirik Welo

Å velge ut hvilke søknadene som skal gå videre har ikke vært en lett oppgave, men ikke minst med tanke på ressursbruken som vil være knyttet til å ferdigstille søknadene vedtok styret å bare invitere et utvalg til å gå videre. Alle de 19 innkomne søknadene holder meget høy kvalitet. Det har vært arbeidet energisk og målrettet på alle institutter rundt disse søknadene, og det ser ut til at utlysningen av midler til faglige prioriteringer har truffet godt.

Søknadene tegner samlet sett et interessant og oppmuntrende bilde av et fakultet - med sterke, nytenkende og kreative fagmiljøer. De forteller også om eksisterende og potensielle samarbeidsrelasjoner både på og utenfor fakultetet. Beslutningen om hvilke miljøer som får mulighet til å videreutvikle søknaden til runde to er tatt etter en samlet vurdering av den enkelte søknadens kvalitet og potensiale både innen utdannings- og forskningsfeltet, og etter at søknadene er vurdert opp mot hverandre. De som går videre er:

 • Screen Cultures
 • The Heritage Engagement Initiative
 • Humanistisk skolesatsning
 • Standardization in the North c. 700–1500
 • Philosophy in Science
 • Multilingualism and globalization: Research-based teaching
 • Investigating Language Cognition: The View from Multimodality
 • Literature, Cognition and Emotions
 • Språklig handlekraft
 • Oslo Miljøhumaniora
 • Religion og politikk i en globalisert verden

I runde to blir de reviderte søknadene vurdert av et eksternt ekspertpanel. Panelets mandat er å vurdere i hvilken grad den enkelte søknad svarer på kunngjøringen, og dermed hvor vidt de vil bidra til å løse fakultetets strategiske utfordringer. Panelet består av:

 • Julie Sommerlund (prodekan for omverdensrelasjoner ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i København),
 • Bengt Novén (dekan ved Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet),
 • Peter Maassen (professor, Det utdanningsvitenskapelige fakultet)
 • Arvid Hallén (spesialrådgiver i Norges forskningsråd).

På bakgrunn av søknadene, råd fra ekspertpanelet og dekanatets innstilling skal styret i desember vedta at tre til fem søknader støttes med inntil 20 millioner hver for en periode på fem år. Satsingene vil få budsjettmessig virkning fra 2019.

Fakultetsledelsen vil benytte anledningen til å takke alle for innsatsen så langt. Vi er spente på å se de endelige søknadene. Det er ingen ting som tyder på at styret får en lett oppgave med å velge ut hvilke av søknadene som skal støttes, men uansett om man blir prioritert eller ikke, håper vi at det for alle som har deltatt i prosessen er avdekket samarbeidsflater og muligheter som kan utvikles videre. 

Av Ellen Rees, Arne Bugge Amundsen og Eirik Welo
Publisert 4. okt. 2017 14:00 - Sist endret 4. okt. 2017 14:21