Leder: Et hendelsesrikt HF-år

– Vi har nok våre ord i behold når vi sier at 2017 har vært et mer enn vanlig hendelsesrikt HF-år, skriver dekanatet i årets siste lederkommentar.

Ellen Rees, Arne Bugge Amundsen og Eirik Welo 

Kjære alle HF-ansatte,

Året 2017 går mot slutten, og vi ser frem mot den kommende høytiden og et nytt år. Vi har nok våre ord i behold når vi sier at 2017 har vært et mer enn vanlig hendelsesrikt HF-år. I rask rekkefølge ble vi presentert for Kunnskapsdepartementets stortingsmeldinger om kvalitet i høyere utdanning (januar) og om humaniora i Norge (mars). I juni kom så Norges Forskningsråd nasjonale evaluering av humaniora.

Alle disse dokumentene har gitt oss viktige signaler om veien videre - en vei vårt fakultet for øvrig allerede har begynt å gå. Mange av de politiske styringssignalene har vært antydet lenge før stortingsmeldingene kom, så i våre strategier har vi forsøkt å respondere på dem.

Gledelig var at det HF kom veldig godt ut av NFRs evaluering - det gjelder både de innmeldte forskergruppene, våre fagmiljøer og våre strategier. Parallelt med dette har Fakultetsstyret arbeidet med faglige prioriteringer III, en prosess som skal konkluderes senere denne uken.

Så vet vi at hele fakultetet - fagmiljøer og administrasjon - har hatt mye ekstra arbeid i forbindelse med de prosessene vi her har nevnt. Vi har gjennom året møtt veldig mange av dere i ulike sammenhenger, og vi sitter igjen med det klare inntrykket at dere har utført arbeidet med entusiasme og energi. Uten slik entusiasme og energi kan ingen prosesser lykkes. Vi vil derfor takke dere alle for innsatsen så langt.

HF skal være et inkluderende og trygt arbeidssted

Høsten har også vært preget av UiO-saker som har utfordret de mest grunnleggende humanistiske verdiene, nemlig individets integritet og selvbestemmelse. Vi i fakultetsledelsen tar sterk avstand fra alle former for diskriminering og trakassering. HF skal være et inkluderende og trygt arbeidssted for alle våre ansatte, og vi ønsker å sette fokus på dette framover.

Våre vitenskapelige ansatte har opparbeidet viktig kunnskap om ulike kulturer og diskurser, og det er på tide å dele disse innsiktene med hverandre, slike at vi kan øke bevisstheten og utarbeide bedre rutiner for å motarbeide diskriminering.

2018 blir året da mye av dette skal arbeides videre med, så det blir mange spennende utfordringer også i neste kalenderår.

Men inntil da gjenstår det for oss å takke for samarbeidet i 2017, og sende dere de beste ønsker for julen og det nye året.

Arne, Ellen og Eirik

Av Arne Bugge Amundsen, Ellen Rees og Eirik Welo
Publisert 13. des. 2017 14:56 - Sist endret 13. des. 2017 14:56