2018

Publisert 12. des. 2018 14:05

Kjære alle på HF, dette blir vår siste lederartikkel i HF-aktuelt. Gjennom fire år har vi forsøkt å gjøre oss tilliten verdig som fakultetsledelse. Utfordringene har stått i kø, det har også mulighetene. Det er med stolthet, men også med ydmykhet vi nå forlater våre poster.

Publisert 10. okt. 2018 13:30

– Frem til mandag var det usikkert hva vi ville få, men etter lanseringen av stortingsmeldingen er jeg positivt overrasket, skriver dekan Arne Bugge Amundsen.

Publisert 3. okt. 2018 14:58

– Ved Det humanistiske fakultet har vi en voksende stab av stipendiater, postdoktorer og fast vitenskapelige ansatte med internasjonal bakgrunn – inkludert i denne gruppen er norske med utdanning og grader fra utlandet. Dette er noe vi opplever som en stor styrke, sier Arne Bugge Amundsen og Eirik Welo.

Publisert 19. sep. 2018 12:25

– Når HF nå starter sin satsing på Forskningsrådets tematiske program, betyr ikke dette at alle skal sende søknader, eller at vi skal slutte å søke andre steder, skriver assisterende fakultetsdirektør Thorbjørn Nordbø.

Publisert 7. sep. 2018 14:47

Resultatene fra studentenes helse- og trivselsundersøkelse viser at vi må gjøre mer for at studentene våre skal ha det bra på HF.

Publisert 23. aug. 2018 14:47

Høstsemesteret er i gang ved HF. De nye studentene er behørig tatt imot, både faglig og sosialt, og denne uken begynner undervisningen på emnene.

Publisert 20. juni 2018 14:19

Nå står sommeren for døren. Etter å ha opplevd rekordartet varme og en uendelig rekke med soldager allerede, kan det kanskje virke som om sommeren allerede er over. Men fortvil ikke, det er mer i vente!

Publisert 23. mai 2018 15:30

Gode sensorveiledninger er et av flere viktige redskap for å sikre en rettferdig sensur, skriver studiedekan Eirik Welo.

Publisert 2. mai 2018 14:20

– Sammen med en sterk faglig delegasjon fra HF hadde jeg gleden av å delta i den reisen til Kina som vårt rektorat nylig arrangerte. Rektor har i flere blogginnlegg godt beskrevet våre kontakter og inntrykk, men jeg vil gjerne knytte noen ord til HFs spesielle plass under denne reisen, skriver dekan Arne Bugge Amundsen.

Publisert 18. apr. 2018 13:40

Digitale redskaper gir mange muligheter. Fakultetet vil legge stor vekt på at det digitale støtter opp under arbeidet med økt utdanningskvalitet, skriver studiedekan Eirik Welo.

Publisert 14. mars 2018 14:15

– Fakultetet har de siste årene hatt relativt romslige økonomiske rammer, men prognosene for de neste årene peker i gal retning, skriver assisterende fakultetsdirektør Thorbjørn Nordbø.

Publisert 31. jan. 2018 14:03

Hvordan lykkes med overgangen fra videregående skole til høyere utdanning? Spørsmålet stilles av studiedekan Eirik Welo, som forteller om nye tiltak for å gi studentene en god start.

Publisert 17. jan. 2018 14:10

– I 2017 kom det gledelig mange tilsagn på søknader om ekstern finansiering, men langt flere enn de som fikk tilsagn fortjener takk for innsatsen, skriver assisterende fakultetsdirektør Thorbjørn Nordbø.