HF-studentene er fornøyde med studiet sitt, men de er ensomme

Resultatene fra studentenes helse- og trivselsundersøkelse viser at vi må gjøre mer for at studentene våre skal ha det bra på HF.

Den nasjonale helse- og trivselsundersøkelsen (SHoT) ble sluppet onsdag denne uka. De studentene på HF som har svart på undersøkelsen sier at de i stor grad er fornøyde med undervisningen, den faglige veiledningen og tilbakemeldingene de får på egen læring. På disse spørsmålene skårer HF både over snittet på UiO og over landsgjennomsnittet.

Samtidig svarer 4 av 10 av våre studenter at de føler seg utenfor, isolert, eller savner noen å være sammen med. En like høy andel forteller at de opplever å ha psykiske plager. Både når det gjelder opplevelsen av ensomhet og psykiske plager ligger HF høyest på UiO og over landsgjennomsnittet.

Antallet studenter som svarer at de har psykiske plager har økt både nasjonalt og ved de fleste fakultetene på UiO siden undersøkelsen sist ble gjennomført i 2014. Undersøkelsen Ungdata viser at elever på ungdoms- og videregående skole også melder om flere psykiske plager enn tidligere.

Vi er opptatt av å ta imot studentene våre på en god måte

Det er alvorlig at mange av studentene våre er ensomme og sliter psykisk. Vi vet at en god studiestart er viktig for å bli innlemmet i et sosialt og faglig fellesskap som gjør at studentene trives. I årets undersøkelse svarer åtte av ti av våre studenter at de følte seg godt mottatt på studiet. Det er en framgang fra 2014-undersøkelsen. Samtidig deltar færre i fadderordningen og i organisert studentvirksomhet enn ved andre fakulteter.

Resultatene fra tidligere SHoT-undersøkelser er en viktig grunn til at studiestart for nye studenter er høyt prioritert på HF. Den involverer mange ansatte og studenter, for eksempel alle de som stiller som faddere. Vi har lyktes i å lage et bedre opplegg for å ta imot studentene på studieprogrammene, vi rekrutterer flere faddere enn før, og vi ringer alle nye bachelorstudenter før studiestart.

Arbeidet med studiestart gjør oss godt rustet til følge opp utfordringene som ligger foran oss. Vi skal bruke rapporten aktivt, diskutere med våre fagmiljøer, studentorganisasjonene og SIO for å komme fram til hva vi skal gjøre for at flere av våre studenter har det bra på HF.

Av Arne Bugge Amundsen
Publisert 7. sep. 2018 14:47 - Sist endret 6. sep. 2019 12:06