Takk for oss!

Kjære alle på HF, dette blir vår siste lederartikkel i HF-aktuelt. Gjennom fire år har vi forsøkt å gjøre oss tilliten verdig som fakultetsledelse. Utfordringene har stått i kø, det har også mulighetene. Det er med stolthet, men også med ydmykhet vi nå forlater våre poster.

Arne Bugge Amundsen og Eirik Welo

Hva er vi stolte av? Vi mener vi har bidratt til å tegne noen nye HF-kart, se muligheter der faggrenser brytes og legge forholdene til rette for spennende samarbeid i forskning og undervisning. Vi har også hatt spennende og viktige samtaler med andre fakulteter og enheter på universitetet og med politikere, departementer og andre institusjoner i inn- og utland. Alt dette har gitt varige resultater.

Hva er vi ydmyke overfor? Vi har fortsatt mye ugjort, mye vi skulle ha fulgt videre, det er mange samtaler vi ikke rakk å ta, og det er mange ansatte og miljøer vi gjerne skulle ha lyttet mer til. Slik vil det antagelig alltid være.

HF er preget av åpenhet og demokrati

Vår klare oppfatning er at HF er preget av åpenhet og demokrati: Alt kan diskuteres, vi har valgte organer der representantene tar ansvar og formidler sine synspunkter.

Akademisk lederskap er imidlertid en komplisert sak: Valg må tas av dem som er valgt til å ta dem, legitimitet må skapes gjennom å skape best mulig grunnlag for beslutningene. Og ikke minst: Å være valgt leder er ikke i seg selv en kvalifikasjon. Leder blir man ved å vise at man forstår rollen sin, ved å følge spillereglene og ikke minst ved å opptre med verdighet og respekt i møte med andre synspunkter og erfaringer.

En skjebnetid for humaniora i Norge

Disse årene har vært en skjebnetid for humaniora i Norge. Som dekanat har vi sett det som vår viktigste oppgave å arbeide med strategi og politikk hjemme og ute. å forsvare vår posisjon som Norges største og beste humanistiske fakultet.

Gjennom det arbeidet som er gjort i fakultetets og instituttenes styrer og administrasjon er det oppnådd veldig mye. HFs dyktige administrasjon, dedikerte instituttledergrupper og faggrupper har gjort en stor innsats.

Glade og stolte medarbeidere, studenter og ansatte

I denne perioden har vi møtt veldig mange spennende mennesker, glade og stolte medarbeidere, studenter og ansatte. Vi opplever at det har vært belønning nok for den krevende innsatsen det er å lede et fakultet.

Med disse refleksjonene sender vi de beste juleønsker til alle fakultetets medarbeidere. Vi ønsker fakultetet og instituttene lykke til i det nye året.

Av Arne Bugge Amundsen og Eirik Welo
Publisert 12. des. 2018 14:05 - Sist endret 12. des. 2018 14:08