Tilsagn på tilsagn om finansiering i 2017

– I 2017 kom det gledelig mange tilsagn på søknader om ekstern finansiering, men langt flere enn de som fikk tilsagn fortjener takk for innsatsen, skriver assisterende fakultetsdirektør Thorbjørn Nordbø.

Assisterende fakultetsdirektør Thorbjørn Nordbø (foto: HF)

Mot slutten av 2017 kom det en rekke hyggelige nyheter og tilsagn som det er vel verdt både å merke seg og reflektere rundt. Fakultetet er avhengig av ekstern finansiering. Dersom den brått skulle forsvinne vill det være et helt annet fakultet som sto tilbake, et fakultet langt fattigere på forskning.

Evalueringen av humaniora i Norge var svært hyggelig lesning for HF i Oslo, nå kommer det også penger som en følge av denne. Forskningsrådet setter av en pott til videreutvikling av forskergrupper som fikk 4 eller 5 i karakter i evalueringen. Vi venter tildelingsbrev med kriterier for bruk av midlene i utgangen av måneden. Men mens vi venter kan vi notere oss at fjorårets resultater befester det sterke inntrykket av HF i Oslo. For å nevne noen av disse:

  • HF fikk tilsagn på de to søknadene til Norgesuniversitetet. Konservering fikk midler til en omvendt-klasseromsmodell der studentene bl.a lettere kan få tilbakemeldinger via digitale verktøy. Norsk for internasjonale studenter fikk midler til videreutvikle sin MOOC. Denne har hittil hatt 25 000 påmeldte kursdeltakere fordelt på to gjennomføringer og fikk UiOs undervisningspris for 2017.
  • Både Institutt for musikkvitenskap og UiO: Norden fikk NordForsk midler. Henholdsvis til konsortiene Nordic Sound and Music Computing Network og  Reimagining Norden in an Evolving World (ReNEW).
  • I Frihumsam-tildelingen fikk HF i Oslo 4 av 16 forskerprosjekter, 3 av 11 unge forskertalenter, 3 av 4 mobilitetsstipend, 3 av 6 arrangementsstøtter samt to store NFR-prosjekter under NORDGLOBAL- og INTPART-programmene. Dette er imponerende. Resultatet av toppforsk tildelingen offentliggjøres i månedsskiftet januar-februar.
  • Universitetet tildeling av PES-midler baserer seg på hvor mange søknader som sendes til EU/ERC. I år fikk HFs institutter 1,3 millioner i PES-midler, noe som vitner om en svært høy aktivitet. Det er bare Medisin og MatNat som sender flere søknader. Nå venter vi spent på resultatet av søknadene. Ikke minst på resultatet fra Marie Skłodowska-Curie actions som offentliggjøres i februar.

Det sendes imponerende mange gode søknader, men det store flertall får dessverre ingen direkte uttelling for strevet. Slik må det med nødvendighet være da ratioen søknader versus potten det søkes om blir dårligere. Det er verdt å merke seg at den aller dårligste oddsen har man i Forskningsrådets frie prosjektstøtte. Det er stadig andre søknadskilder der god søknader har bedre sjanser for å nå frem. Det finnes gode muligheter innen Nordforsk og Norgesnettet for å nevne to, men også innen Forskningsrådets tematiske program. Vi håper derfor enda flere vil søke «utradisjonelle» finansieringskilder i 2018.

De som får tilsagn får både penger og gratulasjoner, og vi glemmer litt for lett alt arbeidet som ikke fikk uttelling som fortjent. Avslutningsvis vil vi derfor benytte anledningen til å takke alle som i 2017 prioriterte arbeid med søknader om eksternfinansiering og alle som har bidratt til at søknadene ble så gode. HF er avhengig av innsatsen deres. 

Av assisterende fakultetsdirektør Thorbjørn Nordbø
Publisert 17. jan. 2018 14:10