Velkommen til en spennende HF-høst!

Høstsemesteret er i gang ved HF. De nye studentene er behørig tatt imot, både faglig og sosialt, og denne uken begynner undervisningen på emnene.

Ellen Rees, Arne Bugge Amundsen og Eirik Welo (Foto: HF/UiO)

Høsten 2018 byr på noen nye elementer.

Canvas tas i bruk

Innføringen av UiOs nye digitale læringsplattform Canvas begynte i vårsemesteret med piloter som utforsket systemets muligheter.

HF var sterkt representert i denne gruppen, og deltakerne i pilotprosjektene har både skaffet seg verdifulle erfaringer, og gitt universitetet nyttige tilbakemeldinger. I høst tas Canvas i bruk på bred front, og mange flere studenter og undervisere får anledning til å gjøre seg kjent med systemet.

Erfaringene så langt tyder på at Canvas byr på mange muligheter til å lage kreative undervisningsopplegg og holde en god dialog med studentene også mellom forelesningene. Samtidig er det klart at overgangen til et nytt system krever en stor innsats fra alle involverte.

Fakultetet legger merke til den store interessen for å delta i piloter, og å være med på de ulike opplæringstilbudene som har blitt gitt så langt. Det er også planlagt flere kurs for høsten.

Sensorveiledninger øker sensurkvaliteten

Fra og med høstsemesteret kommer også et allment krav om sensorveiledninger på alle eksamener. På et så stort fakultet som HF gjennomføres det hvert år en stor mengde eksamener, og en trygg og sikker sensur er viktig for de studentene vi uteksaminerer. Dette tiltaket vil øke kvaliteten på sensuren ytterligere, og fakultetet ønsker det velkommen. Vi vil følge opp innføringen av veiledninger blant annet gjennom høstens førstkommende «Læringsarena».

Fjoråret brakte stortingsmeldinger om studiekvalitet og om humaniora. Begge steder spilte nyskapende læringsformer en viktig rolle som virkemiddel. At det arbeides med å fornye undervisningsformene på fakultetet merkes på mange områder, ikke minst i prosjektene under Faglige prioriteringer, runde 3.

Trondheim og Oslo samspiller om ny mastergrad

Et spennende prosjekt som legger opp til kreativ fornyelse både i form og innhold er den engelskspråklige mastergraden i «Music, Communication and Technology» ved Institutt for musikkvitenskap.

Graden tilbys i samarbeid med NTNU og skal føre studenter fra begge universiteter sammen om utforskning av studietemaet. Dette oppnås blant annet gjennom samspill i sanntid via en nyutviklet portal. Det første kullet studenter er allerede i gang, og studiet åpnes offisielt 29. august.

Vi i dekanatet håper alle ansatte har hatt en god sommerferie og er klare til å gyve løs på et innholdsrikt og ekstra spennende semester!


Arne, Ellen, Eirik

Av Arne Bugge Amundsen, Ellen Rees og Eirik Welo
Publisert 23. aug. 2018 14:47 - Sist endret 24. aug. 2018 15:45