Velkommen til Læringsarena om digital undervisning på HF!

Digitale redskaper gir mange muligheter. Fakultetet vil legge stor vekt på at det digitale støtter opp under arbeidet med økt utdanningskvalitet, skriver studiedekan Eirik Welo.

Studiedekan Eirik Welo (foto: Ellen Evju Jahr)

Høyere utdanning er inne i en omfattende digitaliseringsprosess. HFs årsplan 2018-2020 sier:

«Den nye læringsplattformen Canvas tas i bruk i 2019, og inngår i en større kvalitetsheving av digitalt læringsmiljø. Det kommer også nye muligheter i Inspera som gir rom for ytterligere forbedringer og variasjoner for digital eksamen. Fakultetet vil bruke innføring og endringer i disse systemene til å tenke nytt om undervisning og eksamen, særlig digitalt.»

Nytt læringssystem på UiO

En konkret måte vi møter digitaliseringen på er altså innføringen av et nytt læringssystem på UiO: Canvas erstatter Fronter. Canvas er et moderne og brukervennlig system som de fleste utdanningsinstitusjoner i Norge kommer til å bruke.  

Våren 2018 har et stort antall av HFs fagmiljøer vært piloter for bruk av Canvas på sine emner. Pilotene får prøve seg først og gjør viktige erfaringer som undervisere og studenter på hele fakultetet vil dra nytte av. Tilbakemeldingene fra pilotmiljøene så langt er positive, og jeg er takknemlig for den store innsatsen som er lagt ned i fagmiljøene.

Stort opplæringsbehov

Fra høsten 2018 tas Canvas i bruk på alle emner som bruker et digitalt læringssystem. Det medfører et stort opplæringsbehov. Prosjektet for digitalt læringsmiljø og fakultetets Canvas-koordinatorer Stig Mikalsen og Sandra Janzso samarbeider tett om et variert opplæringstilbud til undervisere. Jeg tror innføringen kommer til å gå bra, og oppfordrer alle til å benytte seg av tilbudene om opplæring.

Innføring av Canvas er en viktig brikke i utviklingen av det digitale læringsmiljøet på UiO. Men digitaliseringen vil også endre undervisning og utdanning på HF på andre måter. Vi trenger gode opplegg for bred bruk av digitale verktøy. Vi trenger også arenaer for utforskning av pedagogiske muligheter. Her vil vi utnytte kompetanse på institutter og fakultetet og jobbe tett sammen med relevante miljøer, blant andre UB og LINK (Senter for læring og utdanning).

Digitale redskaper gir mange muligheter. Fakultetet vil legge stor vekt på at det digitale støtter opp under arbeidet med økt utdanningskvalitet. Et mer digitalisert læringsmiljø skal hjelpe fakultetet med å nå målet om at studenter får mer varierte undervisnings- og vurderingsformer. Det skal også stimulere til faglig og pedagogisk utvikling av studietilbudet.  

Det digitale er blitt hverdagslig

Diskusjonen om hvordan vi integrerer det digitale i læringshverdagen, hva det kan hjelpe oss med og hvor vi må bruke andre virkemidler, vil være avgjørende for hvor godt og klokt vi greier å utnytte de digitale mulighetene. Læringsarenaen 25. april tar utgangspunkt i at både undervisere og studenter lever i en digital hverdag. Det digitale er blitt hverdagslig, samtidig som måtene vi underviser, studerer og lærer på i ulik grad gir rom for digitale hjelpemidler og arbeidsformer. Jeg inviterer alle interesserte til å delta på Læringsarenaen med synspunkter, motforestillinger, ideer og ønsker for en digital læringshverdag! 

Av studiedekan Eirik Welo
Publisert 18. apr. 2018 13:40 - Sist endret 18. apr. 2018 15:56