English version of this page

Interne nyheter for ansatte på HF

Fotografi av dekan Frode Helland
Publisert 19. mars 2020 09:57

I løpet av den siste uka har alle ved HF fått en helt ny arbeidshverdag. Ledelsen anerkjenner at situasjonen kan være uoversiktlig og vanskelig, og takker de ansatte for at omstillingen har gått så bra som den har gjort.

Illustrasjon: Colorbox
Publisert 23. okt. 2019 14:51

Fra mandag 4. november holder IT-brukerstøttetjenesten på HF – Orakeltjenesten – åpent i skranken i P. A. Munchs hus på hverdager mellom 09.00 og 12.00. Alle henvendelser via e-post og telefon vil gå via Houston som før.

Mathilde Skoie
Publisert 21. juni 2019 12:27

På tampen av semesteret har det strømmet inn flere gode forskningsnyheter: UiOs nye pris for yngre forskere går til litteraturforskeren Karin Kukkonen og IAKH har fått midler til nasjonal forskerskole i historie. Forskningsdekanen gratulerer!

Publisert 23. mai 2019 10:30

Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) lyser ut midler til seminarer, workshops, gjesteforelesere eller vitenskapelig assistanse, inntil 75.000,- per år i to år. Neste søknadsfrist er 7. Juni.

Publisert 8. mai 2019 13:10

UiO:Livsvitenskap og viserektor for forskning og innovasjon Per Morten Sandset legger ut på en miniturné i månedsskiftet mai–juni for å informere om satsinger framover.

Publisert 24. apr. 2019 12:50

Fakultetet har kjøpt inn en GPU (Graphics Processing Unit) til de ansattes disposisjon. Formålet med GPU er å avlaste datamaskinens hovedprosessor (CPU), og på den måten redusere tiden det tar å gjøre visse beregninger og analyser. Mange av de nyeste bærbare datamaskinene på HF kan tilkobles og gjøre nytte av dette.

Publisert 20. mars 2019 13:55

Dekan Frode Helland ønsket velkommen, og instituttleder Karen Gammelgaard og universitetslektor Eva Sarfi ledet åpningen, som fant sted i Georg Sverdrups hus fredag 15. mars. Åpningen samlet gamle og nye ansatte på ILOS, og professor Iver Neumann kåserte om russlands- og østeuropaforskningens historie i Norge.