Fakultetet evaluerer fellestjenester

Evalueringen omfatter fellestjenestene ved Tekstlaboratoriet, Enhet for digital dokumenatsjon (EDD) og DMLF-gruppen ved fakultetssekretariatet.

Ved Fakultetsstyrets behandling av ny budsjettmodell i 2009 ble det vedtatt å øremerke midler til fellestjenester. Denne øremerkingen skal vurderes i forbindelse med at fakultetsstyret hvert fjerde år behandler justeringer av budsjettmodellen.

Evalueringspanel skal se på de tre miljøene

Fakultetets instituttledermøte er styringsgruppe for evalueringsarbeidet og har oppnevnt et evalueringspanel som nå skal se på de tre miljøene.

Evalueringspanelet består av prodekan Einar Lie, instituttleder Karen Gammelgaard, ILOS, instituttleder Alexander Refsum Jensenius, IMV, instituttleder Tanja Storsul, IMK, seniorrådgiver Hildegunn Lunden, Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon, underdirektør Thomas Evensen, Avdeling for virksomhetstjenester/USIT.

Fungerer tjenestene i praksis som fellestjenester?

Fakultetet ønsker å få belyst omfang (dvs. hvor mange prosjekter som er gjennomført og hvor mange institutter som bruker tjenestene), organisering, valg av løsninger, brukervennlighet, og eventuelt hvilke andre relaterte behov for tjenester instituttenes miljøer har.

En sentral problemstilling i vurderingen av den øremerkede finansieringen er hvorvidt tjenestene i praksis fungerer som fellestjenester for fakultetets institutter.

Møter miljøene og tar imot innspill

Evalueringspanelet vil før sommeren ha møter med miljøene, slik at miljøene kan presentere seg selv og slik at panelet kan få god innsikt i virksomheten. Panelet vil etter sommeren gi sine råd og anbefalinger og etter planen skal Fakultetsstyret behandle saken i oktober.

Hvis du har innspill til evalueringspanelet, enten som bruker av tjenestene eller dersom du har behov for digitale tjenester som ikke er dekket i dag - send en e-post til: uttalelse@hf.uio.no

Av Rasmus G. Andresen, rådgiver
Publisert 30. apr. 2014 15:08 - Sist endret 30. nov. 2015 10:46