Digital Humaniora – et forskningsnettverk i medvind

Et spennende seminarprogram presenteres denne høsten. Neste seminar er 23. september.

Illustrasjon: Olaf Christensen

Temaene i seminarrekken er:

  • Kart som visualisering
  • Edisjonsfilologi
  • Leksika og bibliografier
  • Datalingvistikk
  • Digital humaniora i forskning og undervisning

En oversikt over seminarene finner du her

Stor bredde innenfor fagområdet

Nettverket Digital Humaniora arrangerte et stort seminar 24. april i år, hvor mange av de digitale ressursene ble presentert. Seminaret viste hvilken stor bredde det er innenfor fagområdet, og ikke minst hvilke muligheter digitale verktøy gir for visualisering av forskningen.

Se reportasje fra seminaret.

Samler digital humaniora ved UiO

Nettverket ble dannet i juni 2013. Målet er å samle prosjekter, aktiviteter og personer innenfor digital humaniora ved UiO. Digital Humaniora har i dag 28 deltakere hvorav 20 er fra HF-institutter, en er fra HF-IT (DMLF-gruppen), tre er fra UB og fire er eksterne.

Blant de digitale ressursene som er tilknyttet nettverket finner vi

  • Henrik Ibsens skrifter
  • IbsenStage
  • Bibliotheca Polyglotta
  • Norsk Folkeminnesamling

og drøyt 30 andre ressurser.

Les mer om nettverket og de digitale ressursene

Alle er velkomne!

Alle med interesse for digital humaniora er hjertelig velkomne til å melde seg på nettverkets epostliste

Les også: Dekan Trine Syvertsen i HF-aktuelt: Humanioras framtid er digital.

Av Olaf Christensen
Publisert 17. sep. 2014 15:25 - Sist endret 30. nov. 2015 11:13