ERC-søknader er en egen sjanger

Stefka Georgieva Eriksen, postdoktor ved ILN, er en blant åtte søkere på ERC Starting Grant som er videre til neste runde av totalt 26 som søkte fra UiO.

Prosjektet heter “The Self in Social Spaces: Conceptualizations and Representations in Scandinavian Textual and Material Culture, c. 1200–1536”. Postdoktor på ILN Stefka Georgieva Eriksen (foto: Ram Gupta)

HF har i 2013 og 2014 tildelt prosjektetableringsstøtte (PES-midler) til forskere og forskermiljøer som ønsker å søke midler fra EU eller ERC.

Skrev om hele søknaden

- PES-midlene var veldig nyttige, forteller Stefka. Jeg organiserte en workshop med mitt advisory board, hvor vi diskuterte ikke bare 'saken', men også selve prosjektbeskrivelsen veldig detaljert. Jeg skrev om hele søknaden etter det, så for meg var denne muligheten til å møte mitt team og få tilbakemelding fra dem helt avgjørende.

- Hva har vært den største utfordringen for deg i denne prosessen?

- Noe av det vanskeligste med å skrive søknaden har vært å oversette mine interesser og det jeg vil forske på til EU-språk. Søknadsskriving er en sjanger i seg selv, men ERC-søknaden var på et nivå over NFR-søknader, for meg i hvert fall. 

Snakk og diskuter prosjektet med så mange som mulig!

- Har du et godt råd til kolleger som vurderer å søke om forskningsmidler fra ERC?

- Gå på kursene som tilbys på UiO eller andre steder, og bruk hjelpen som tilbys av Yellow Research.  Lær deg EU-språket og gjør det de ber deg om, men på din egen måte og uten å miste deg selv i prosessen. Snakk og diskuter prosjektet med så mange som mulig før og etter du sender inn søknaden, avslutter Stefka.

Prosjektetableringsstøtten brukes til frikjøp, posisjonering, nettverksbygging med videre. Hele fire søknader om Advanced Grant sendes nå fra HF til ERC, fristen er 21. oktober.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 15. okt. 2014 16:01