Felles studieprogram med NTNU skal utredes

Nasjonalt fakultetsmøte har arbeidet lenge for å få til muligheter for samarbeid og arbeidsdeling mellom de humanistiske fakultetene i Norge.

I Oslo har HF-ledelsen har gjort to viktigere erfaringer i dette arbeidet.

Den første er at det er lettere å få til konkret samarbeid mellom to institusjoner enn mellom alle.

Den andre er at undervisning er et godt egnet samarbeidsområde.

Nå har de humanistiske fakultetene på UiO og NTNU bestemt seg for å gå gjennom fagporteføljen med mål om å utvikle et felles studieprogram.

Fakultetet har startet jobben med å identifisere aktuelle fagmiljøer og de første samtalene om utforming av programmet vil starte før jul.

Arbeidet med fellesprogrammet er et nybrottsarbeid som vil kunne gi nyttige erfaringer for hele sektoren.

Les hele protokollen fra fakultetsstyremøtet 19. september.

Av Helene Wilberg, kommunikasjonssjef
Publisert 28. okt. 2014 11:44 - Sist endret 11. nov. 2016 15:32