Frist for nominasjon til dekanvalget 10. oktober

10. oktober kl. 14.00 er siste frist for å foreslå kandidater til dekanvalget som avvikles 3.-7. november.

Send inn forslag

Fristen for forslag til dekankandidater nærmer seg. Alle tilsatte og registrerte studenter ved fakultetet har forslagsrett til dekankandidater. For at et kandidatforslag skal være gyldig, må det være undertegnet av minst 10 personer med stemmerett. Det er ikke lov til å underskrive på mer enn ett forslag.

Forslag til dekankandidater sendes til valgstyre@hf.uio.no.

Presenteres på nett

13. oktober blir kandidatene presentert på nettsidene som er opprettet for valget. Dette skal gi velgerne et godt grunnlag for å vurdere kandidatenes kvalifikasjoner for rollen. Velgerne kan senere diskutere med kandidatene på debattmøtene og på nettsidene.

Fakultetsstyrevalget

Det er også opprettet nettsider for valg av nytt fakultetsstyre. Styrevalget avvikles 17.-23. november, og frist for å melde inn kandidater er 3. november. HF-aktuelt vil komme med mer informasjon om dette valget.

Viktige datoer

 • 10. oktober kl. 14.00: Frist for å foreslå dekankandidater
 • 20. oktober: Debattmøte for alle ansatte og studenter kl. 14.15-16.00, aud. 1 Helga Engs hus
 • 3.-7. november: Dekanvalget avvikles elektronisk.
 • 3. november: Frist for forslag til styrekandidater fra ansatte og studenter
  • Debattmøter:
   • 12.00-12.30: Fast vitenskapelig ansatte
   • 12.30-13.00: Midlertidig vitenskapelig ansatte
   • 13.00-13.30: Teknisk/administrativt ansatte
   • 13.30-14.00: Studenter
  • Alle holdes i aud. 103 Georg Morgenstiernes hus
 • 17.-23. november: Fakultetsstyrevalget avvikles elektronisk
Av Inger-Johanne Ullern
Publisert 1. okt. 2014 13:30 - Sist endret 20. sep. 2019 09:58