Gro Bjørnerud Mo

Gro Bjørnerud Mo

Hva er det viktigste du har oppnådd som dekan?

- Hvert år strømmer det mer enn 2000 forventningsfulle studenter til HF. De kommer til oss fordi de er interessert i fag. Studentene vil bruke noen av de viktigste årene av livet sitt på å studere historie, kultur, språk og tanker.

Jeg har vært opptatt av at de skal ha en fin studietid på HF, at de skal føle seg godt ivaretatt faglig og menneskelig og at de skal få en utdanning av stor verdi både for dem selv og for samfunnet. Det å flytte ansvaret for programmene til instituttene har vært den enkeltbeslutningen som har betydd mest for å få til akkurat dette.

Hva har vært den største utfordringen?

- HFs største og viktigste problem er at altfor mange studenter slutter på studiene ved HF før de er ferdige. Jeg vet at mange ansatte mener jeg har lagt for stor vekt på dette problemet. Mange mener også at det ikke er så mye vi kan gjøre med de høye frafallstallene.

Selv har jeg tenkt at vi ikke kan slå oss til ro før vi vet at vi har gjort alt vi kan for å få de som kommer til HF til å fullføre det løpet de har planlagt. Og selv om vi har gjort mye for å bedre gjennomføringen, mener jeg vi fremdeles kan gjøre mer.

Har du et godt råd til din etterfølger?

- På HF lever vi av studiepoengsinntekter. Måten vi tar imot og følger opp studentene på bestemmer derfor store deler av økonomien på fakultetet. Jeg har vært opptatt av å utvikle og satse på utdanningsledelse. Og det trengs når man skal utvikle og forvalte et stort humanistisk studietilbud.

Nå har HF fått mange flinke undervisningsledere. Men jeg tror likevel at vi har et uutnyttet potensiale når det gjelder å kople sammen undervisningsplanlegging og økonomiledelse både på fakultetet og på instituttene.

Hva tar du fatt på i det nye året?

- Jeg skal forske videre og ferdigstille noen artikler jeg er i gang med å skrive. Deretter skal jeg legge en plan og starte på et større prosjekt. Dessuten skal jeg lese! Jeg har en herlig liste liggende og gleder meg til å lese langsomt OG mye!

Tilbake til saken

Publisert 10. des. 2014 15:33 - Sist endret 10. des. 2014 16:35