Instituttene har laget oppfølgingsplaner for faglige prioriteringer

På fakultetsstyremøtet 31. oktober presenterte instituttlederne planer for oppfølging av de faglige prioriteringene. Planene omfatter alle fagmiljøer, og instituttene tar i bruk ulike virkemidler.

Alle instituttlederne presenterte planene for oppfølging av faglige prioriteringer for eget institutt.

I november skal styret godkjenne instituttenes endelige oppfølgingsplaner.

IAKHs plan var ikke ferdig til styremøtet. Hovedlinjene ble presentert muntlig av instituttleder Tor Egil Førland.

Diskusjon om digitale fellestjenester

Styret diskuterte finansiering av digitale fellestjenester på HF. Et evalueringspanel har vurdert tjenestene og skrevet en rapport (pdf).

Hovedkonklusjonen i rapporten er at tjenestene ikke fungerer som fellestjenester og at fakultetets institutter i svært varierende grad benytter seg av tjenestene. 

Saken kommer tilbake til styret i møtet 28. november, og vil blant annet inkludere høringsuttalelser fra alle instituttene.

Styret vedtok årsplan og budsjett

Budsjettet for 2015 er det første budsjettet etter at styret vedtok endringer i finansieringsmodellen. ILOS og IFIKK får mindre inntekter neste år. Nedgangen skyldes frafall i studiene.

Budsjett og årsplan ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret. Årsplanen for 2015-2017 ble diskutert i instituttledergruppen i flere omganger før den ble lagt fram for styret (pdf). Norden-satsingen er et av områdene som er prioritert i årsplanen.

Se hele protokollen for styremøtet 31. oktober (pdf).

Av Helene Wilberg, kommunikasjonssjef
Publisert 11. nov. 2014 10:39 - Sist endret 11. nov. 2016 15:33