Kandidater til dekanvalg ved HF høsten 2014

Valgkomitéen ved HF har startet sonderingen etter kvalifiserte kandidater til årets dekanvalg.

Valget foregår i tidsrommet 3. - 7. november.

Dekanen som velges utpeker og oppnevner selv prodekaner for forskning og for utdanning.

Fakultetsstyret har vedtatt en stillingsbeskrivelse for dekanen.

UiO har vedtatt Veiledende kompetansekrav for dekan og instituttleder.

Frist for å nominere kandidater er fredag 10. oktober kl. 14.00.

Alle tilsatte og registrerte studenter med stemmerett ved fakultetet har rett til å foreslå dekankandidater.

For at et kandidatforslag skal være gyldig, må det være undertegnet av minst 10 personer med stemmerett. Det er ikke lov til å underskrive på mer enn ett forslag.

Forslag til kandidater sendes til valgstyre@hf.uio.no

Landets største HF-fakultet

Med nesten 1000 ansatte og i underkant av 6000 studenter er Det humanistiske fakultet et av de største fakultetene i landet.

HF har flere studenter og studieprogrammer enn noe annet fakultet ved UiO. Fakultetet har et budsjett på 745 millioner i 2014.  

Størrelsen på fakultetet gir mange muligheter, men det stiller også store krav til de som skal lede fakultetet. 

Av Thorbjørn Nordbø, fungerende fakultetsdirektør
Publisert 2. sep. 2014 12:23 - Sist endret 2. sep. 2014 12:25