Kjersti Drøsdal Vikøren er nyansatt i kommunikasjonsseksjonen

Kjersti er digital rådgiver med hovedfag i datalingvistikk og språkteknologi. Når hun ikke jobber med HFs formidlingstjenester på nett finner du henne kanskje ute på tur?

Kjersti Drøsdal Vikøren (foto: Alf Øksdal)

Hva skal du ta fatt på i den nye jobben din?

- Som digital rådgiver skal jeg arbeide med HFs formidlingstjenester på nett, forteller Kjersti. Jeg skal bidra til å heve kvaliteten på tjenester som instituttene ønsker å videreutvikle, og bistå med å realisere nye formidlingsprosjekter. Det første jeg tar fatt på, er ledelse av forprosjektet om digitalisering og tilgjengeliggjøring av Norsk Folkeminnesamling (den totale samlingen).

Hva slags bakgrunn har du?

- Jeg er cand.philol. med hovedfag i datalingvistikk og språkteknologi fra UiB. De siste årene har jeg bl.a. jobbet ved den norske standardiseringsorganisasjonen Standard Norge. Som leder av standardiseringssekretariatet var jeg ansvarlig for utgivelse av standarder og andre tekniske publikasjoner og publisering av fagtekst for ulike medier. IKT har også alltid vært en stor del av min arbeidshverdag, og jeg har ledet større og mindre utviklingsprosjekter på dette området.

Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb?

- Jeg er glad i å gå turer i skog og mark, padle kajakk, sykle, svømme osv. Jeg liker dessuten å lese, se film, reise og tilbringe tid sammen med familie og gode venner, avslutter hun.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 10. des. 2014 15:34