To motiverte prodekaner ser fram til å ta fatt i 2015

At Arne Bugge Amundsen blir ny dekan ved HF fra årsskiftet tør være kjent for de fleste. Derfor har HF-aktuelt denne gangen intervjuet de to nye prodekanene, Ellen Rees og Eirik Welo.

Ellen Rees, kommende prodekan for forskning og forskerutdanning

Hva jobber du med akkurat nå?

- Akkurat nå er jeg i Athen for å se en gresk oppsetning av Peer Gynt og delta i et seminar om Hedda Gabler, forteller Ellen. Jeg var i Mumbai i forrige uke i forbindelse med en Ibsen-festival der. Det dreier seg med andre ord om den globale Ibsen og transkulturell performance for tida. Men jeg jobber også med andre former for adaptasjon, og skal snart i gang med en analyse av den nye Peer Gynt-tegneserien.

Hvorfor sa du ja til å bli prodekan for forskning?

- Jeg sa ja til å bli prodekan for forskning og forskerutdanning fordi jeg mener at det er viktig å bidra til fellesskapet. HF er inne i en spennende periode og står foran store utfordringer og muligheter, særlig når det gjelder internasjonalisering og digitale verktøy. Jeg tror jeg er en fornuftig person som har evnen til å finne gode løsninger, og mener at min internasjonale bakgrunn kan være en styrke.

Hva gleder du deg mest til i den nye jobben?

- Jeg gleder meg mest til å profilere HF-forskningen utad og prøve å styrke vår posisjon, samtidig som dette er en av de største utfordringene ved jobben.

Og hva tror du blir den største utfordringen?

- Jeg tror det blir en veldig bratt læringskurve de første månedene. Det er en stor overgang fra å være en forholdsvis skjermet forsker som pusler med sitt til å være med i et team som tar viktige og kanskje kontroversielle beslutninger for en stor og sammensatt gruppe mennesker.

Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb?

- Jeg lever et kjedelig og tilbaketrukket liv, og trives veldig godt med det! Jeg liker å være sammen med min sønn på 9 år, og jeg prøver å lage god mat, meditere, strikke og trene, med varierende resultater, avslutter hun.

Eirik Welo, kommende prodekan for undervisning

Hva jobber du med akkurat nå?

- Jeg er førstelektor i gammelgresk og underviser studenter som er interessert i antikken og det gamle Hellas. Jeg er også undervisningsleder på instituttet mitt, IFIKK, forteller Eirik.

Hvorfor sa du ja til å bli prodekan for undervisning?

- Både som lektor og som undervisningsleder har jeg jobbet mye med studenter og undervisning, og jeg er veldig motivert for å gjøre en innsats for hele HF på et område jeg synes er viktig.

Hva gleder du deg mest til i den nye jobben?

- Jeg gleder meg til å bli kjent med ansatte og studenter fra de ulike fagene og fagområdene fakultetet omfatter.

Og hva tror du blir den største utfordringen?

- Dekanatet kommer til å jobbe med mange enkeltsaker (som er viktige hver for seg), men jeg håper at det vi gjør til sammen gir HF en god utvikling.

Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb?

- Jeg er sammen med barna mine, spiller gitar og leser bøker, avslutter Eirik.

Av Ellen Evju Jahr (foto: UiO og Annica Thompson)
Publisert 11. nov. 2014 11:47 - Sist endret 30. nov. 2015 10:53