Trine Syvertsen

Trine Syvertsen

- Hva er det viktigste du har oppnådd som dekan?

- HF går igjennom et stort generasjonsskifte og jeg har jobbet hardt for at HF skal komme styrket ut av dette. I noen perioder har jeg vært fryktelig bekymret for at vi ikke skulIe klare å snu situasjonen med sterk nedgang i vitenskapelige stillinger.

Nå er jeg lettet for at situasjonen ser lysere ut enn den gjorde for noen år siden. Alle instituttene har bedre økonomi og vi tilsetter mange nye faste vitenskapelige ansatte. Dette er et resultat av et stort gruppearbeid der mange har vært med på en tøff omstillingsjobb.

- Hva har vært den største utfordringen?

- Da jeg begynte lovet jeg meg selv at jeg ikke skulle utsette vanskelige avgjørelser og skyve fra meg vanskelige saker. Dette løftet har det innimellom vært vanskelig å holde. Ellers er de mest krevende sakene jeg har arbeidet med godt kjent fra mediene.

- Har du et godt råd til din etterfølger?

- Bygg et sterkt team, jobb tett med instituttlederne og bruk styret aktivt til å få til gode løsninger. Og glem ikke at det er ikke-humanistene som det er viktigst å overbevise om humanioras verdi.

- Hva tar du fatt på i det nye året?

- Jeg skal si nei til noen fristende oppdrag for nå gleder jeg meg til å få større frihet. Planen er å skrive en bok, søke forskningsmidler og tilbringe mye tid utenlands. Når det gjelder forskning har jeg allerede fått gode råd av to av mine nye sjefer, instituttleder Tanja Storsul og forskningsdekan Ellen Rees.

Jeg gleder meg også til å bruke ytringsfriheten mer. I de årene jag har vært leder for verdens beste fakultet har jeg fått nye interessefelt som det skal bli interessant å engasjere seg i.

Tilbake til saken

Publisert 10. des. 2014 15:34 - Sist endret 10. des. 2014 16:34