Minneord om Anne Ma Eide

Det var med sjokk og stor sorg vi mottok budskapet om at vår fakultetsdirektør Anne Ma Eide døde 11. mars. Hjertet sviktet, og Anne Ma ble bare 60 år gammel.

Anne Ma Eide, 1953-2014

Anne Ma har vært fakultetsdirektør ved Det humanistiske fakultet siden 2005. Hun har arbeidet ved UiO mesteparten av sitt yrkesaktive liv, og ved HF siden 1997.

Anne Ma vokste opp i en prestefamilie, med to yngre brødre. Hun begynte studiene ved Telemark distrikthøgskole før hun kom til Universitetet i Oslo i 1976. Etter at hun fullførte cand.mag. med fagene historie og litteraturvitenskap i 1979, arbeidet hun først et par år på Ungdomskontoret i Oslo kommune, blant annet som leder for en ungdomsklubb. Ifølge henne selv lærte hun der det meste av det man trenger å vite om ledelse.

I 1982 kom hun tilbake til universitetet som førstefullmektig ved Universitetsbiblioteket. Deretter jobbet hun som førstesekretær og førstekonsulent ved Institutt for statsvitenskap i årene 1983 til 1995. Da overtok hun jobben som kontorsjef ved Pedagogisk institutt.

Anne Ma kom tilbake til «sitt hjemmefakultet» HF som kontorsjef ved Filosofisk institutt i 1997. Fra 2002 fikk hun jobben som seksjonssjef, og senere som assisterende fakultetsdirektør, før hun i 2005 ble fakultetsdirektør.

Arbeidet hennes, og menneskene hun møtte, betydde mye for henne. Anne Ma var usentimental, omtenksom, profesjonell og løsningsorientert. Hun visste å nyte en sigarett, samtidig som hun løste et problem eller to med en nær kollega. Hennes lange og verdifulle yrkeserfaring og dype menneskelige innsikt gjorde at hun bestandig hadde gode råd, en støttende kommentar, og en humoristisk replikk.

DNIR flagger på halv stang etter Anne Ma Eides bortgang.Ved Det norske instituttet i Roma vaiet både det norske og det italienske flagget på halv stang onsdag 12. mars i sorg over tapet av Anne Ma Eide.

Anne Ma var et menneske som bandt andre mennesker sammen. Hun hadde et intenst forhold til livets goder, og andre mennesker var et av disse godene. Hun hadde et smittende humør, og en inkluderende varme.

På grunn av disse egenskapene hadde Anne Ma et stort kontaktnett, og veldig mange kjente henne i universitetssamfunnet i Norge. Hun spilte en viktig rolle i arbeidet med å bygge et godt og profesjonelt nettverk blant fakultets- og høyskoledirektørene ikke bare nasjonalt, men også i nordisk sammenheng.

Som fakultetsdirektør hadde Anne Ma et særskilt ansvar for HFs utenlandssentre; i Roma, Paris og St Petersburg. Roma var en by som sto hennes hjerte spesielt nær, og som hun besøkte igjen og igjen også privat.

Anne Ma Eides bortgang er et stort tap, ikke bare for HF og UiO, men for universitetssamfunnet. Minnet om henne og virkningene av hennes arbeid vil leve lenge.

I denne tunge tiden går våre tanker til Per, foreldrene Ivar og Marie Sofie, brødrene Knut Erik og Ivar Sigurd, og alle som var glade i Anne Ma.

Av Einar Lie, Trine Syvertsen, dekan, forskningsdekan, assisterende fakultetsdirektør, Gro Bjørnerud Mo, studiedekan, Thorbjørn Nordbø
Publisert 14. mars 2014 14:18 - Sist endret 17. mars 2014 15:08