Mot en Norden-satsing

HF jobber med å få på plass en ny stor og tverrfakultær satsing med tittelen «Unpacking  the Nordic Model». Nå er det laget en nettside for prosjektet hvor du får vite mer.

Illustrasjon: Corbis Images

Initiativet er et svar på den økende interessen for nordisk kultur og samfunn. Formålet er å rette et kritisk søkelys på forutsetningene for den nordiske modellen, diskutere dens fremtid, og hvilke oppfatninger som finnes om den internasjonalt.

«Unpacking the Nordic Model»  er et tverrfakultært initiativ, og skal omfatte forskning, undervisning, formidling og samarbeid med partnere internt ved universitetet så vel som eksterne.

Hva har skjedd, og hva skjer videre

Så langt har alle fakultetene ved UiO meldt inn forsknings- og undervisningsressurser som kan være relevante for satsingen. I løpet av våren ferdigstilles programplan og budsjettinnspill, og det er planlagt en rekke faglige møter og workshops. Det er stor interesse for initiativet – til den første idédugnaden 30. januar var det hele 90 påmeldte deltakere fra hele UiO.

En beslutning om Norden-satsingen fattes av Universitetsstyret i forbindelse med budsjettbehandlingen i juni.

Les mer om Norden-satsingen, deltakere og framdrift

Mer om satsingen:

Les Trine Syvertsens leder ‘Livet, energien og Norden’ (HF-aktuelt, november 2013)

Ynskjer krafttak i forsking på den nordiske modellen (Uniforum, 12. desember 2013)

 

Av Olaf Christensen, Camilla Chausse
Publisert 29. jan. 2014 13:52 - Sist endret 30. nov. 2015 11:13