Om Norden-initiativet: Knut Fægri, viserektor

Knut Fægri, viserektor, Universitetet i Oslo

På hvilken måte er Norden-initiativet interessant for UiO?

– "Unpacking the Nordic Model" er viktig fordi det er miljøets svar på ledelsens utfordring om å etablere en HumSam-tung satsing som kan balansere Energisatsingen og Livsvitenskapssatsingen. Hvis UiO fortsatt skal være et ledende breddeuniversitet, er denne balansen viktig.

Hvorfor er initiativet viktig for forskningen ved UiO?

– Initiativet er viktig for forskningen ved UiO fordi det har et bredt perspektiv og vil kunne engasjere forskere på mange områder. Allerede nå ser vi at det har gitt opphav til initiativer og kommunikasjon som vil være verdifull for UiOs forskning.

Hvordan kan Norden-initiativet bidra til samarbeid over fag- og fakultetsgrenser?

– Selve initiativet har som mål å være sterkt tverrfaglig og tverrfakultært. Temaet spiller opp til problemstillinger som ikke bare kan løses innenfor en endimensjonal faglig tilnærming, men som krever samspill mellom flere felt.

Av Knut Fægri, viserektor, UiO
Publisert 12. feb. 2014 13:46 - Sist endret 15. apr. 2014 10:32