Om Norden-initiativet: John Erik Fossum, ARENA

John Erik Fossum, professor og kontaktperson, ARENA, Senter for Europaforskning

– På hvilken måte er Norden-initiativet interessant for ditt fagmiljø?

– For ARENA, som jobber med europaforskning, er Norden en interessant subgruppe av land. Norden er nærmest et laboratorium, fordi landene er ganske like. Alle europeiseres, men har også valgt forskjellige tilknytninger til prosessene i Europa. De gjør forskjellige veivalg, og det er spennende å se hva det innebærer for landenes videre utvikling. Samtidig er det et stort potensiale for læring og kopiering av ordninger innad i Norden. Det er også interessant å finne ut mer om hva slags potensiale den Nordiske modellen har for andre land i Europa og for EU.

– Hvorfor er initiativet viktig for forskningen ved UiO?

– Når vi snakker om Norden snakker vi om et europeisert Norden – mange av prosessene i Europa er innkodet i de politiske prosessene i de nordiske landene. Derfor må en studie av Norden som modell nødvendigvis inkorporere et slikt europeisert Norden. Man kan ikke lenger diskutere demokrati uten å ha med den europeiske dimensjonen. Tidligere har man snakket om «Norden» og «Norden i verden». Europa tilfører et mellomnivå, som både er globaliserende og som samtidig beskytter mot globalisering.

– Hvordan kan Norden-initiativet bidra til samarbeid over fag- og fakultetsgrenser?

– For å forstå prosessene må vi mobilisere kompetanse på tvers av faggrensene. For eksempel er samarbeid med Jus sentralt fordi endringene i Europa ofte er drevet av rettslig regulering. Det er også nødvendig å samarbeide med historiefeltet for å forstå endringer over tid, antropologi for å kunne si noe om kulturforutsetninger. Sosiologi, statsvitenskap og økonomi er selvfølgelig også viktige fagfelt for oss.

Av professor, John Erik Fossum, ARENA, Senter for Europaforskning
Publisert 12. feb. 2014 13:46