Bredt engasjement for Norden-initiativ

Redaksjonen har spurt ledere og vitenskapelig ansatte ved UiO om hvordan de mener «Unpacking the Nordic Model» kan bidra til forskning og tverrfaglig samarbeid.

Vi stilte følgende tre spørsmål:

  1. På hvilken måte er Norden-initiativet interessant for ditt fagmiljø?
  2. Hvorfor er initiativet viktig for forskningen ved UiO?
  3. Hvordan kan Norden-initiativet bidra til samarbeid over fag- og fakultetsgrenser?

Mer om «Unpacking the Nordic Model» på initiativets nettsider.

Knut Fægri, viserektor, UiO

Knut Fægri, viserektor, Universitetet i Oslo

– "Unpacking the Nordic Model" er viktig fordi det er miljøets svar på ledelsens utfordring om å etablere en HumSam-tung satsing som kan balansere Energisatsingen og Livsvitenskapssatsingen.

Les hele Fægris svar

Per Thomas Andersen, Humanistisk fakultet

Per Thomas Andersen, professor, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Det humanistiske fakultet

– Det er i stadig større grad interessant å se Norden komparativt i forhold til ulike internasjonale kontekster.

Les hele Andersens svar

Tone Bratteteig, førsteamanuensis, Institutt for informatikk, Det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet

– Å utforske «IT-systemer som struktur» sammen med Norden-forskere vil kunne utvide vår kunnskap om HumSam og om teknologi.

Les hele Bratteteigs svar

Kristin Margrete Heggen, professor, Det medisinske fakultet

Kristin Margrete Heggen, prodekan og professor, Det medisinske fakultet

– Fakultetet anser initiativet som viktig fordi universitetet bedre kan utnytte og integrere den unike bredden av akademiske disipliner.

Les hele Heggens svar

John Erik Fossum, ARENA

John Erik Fossum, professor, ARENA, Senter for Europaforskning

– Norden er nærmest et laboratorium, fordi landene er ganske like. Alle europeiseres, men har også valgt forskjellige tilknytninger til prosessene i Europa.

Les hele Fossums svar

Trygve Wyller, Det teologiske fakultet

Trygve Wyller, dekan, Det teologiske fakultet

– En Norden-satsning er viktig for UiO fordi både den teoretiske og empiriske forskningen på dette området er etterspurt.

Les hele Wyllers svar

 

Berit Karseth, Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Berit Karseth, dekan, Det utdanningsvitenskapelige fakultet

– Den nordiske velferdsmodellen er sentral for å forstå vilkårene for barn, unge og voksnes deltakelse i utdanning og ulike former for kompetanseutvikling.

Les hele Karseths svar

 

Les også sak i SV-nytt «Unpacking the Nordic Model»: Stor oppslutning om idedugnad.

Av Camilla Chausse, kommunikasjonsmedarbeider HF
Publisert 12. feb. 2014 13:47 - Sist endret 13. feb. 2014 15:54