Studentene strømmer til årsenhetene

Årets søkertall er klare. Flere enn i fjor vil studere på HF. Vi har en vekst på 2 % i antall søkere som har HF som sitt førstevalg. Årsenhetene er mest attraktive.

 

Aase Texmon Rygh: "Brudt Form" utenfor Niels Treschows hus, HF.

Årsenheter fyller de 7 første plassene for studier med flest førstevalgsøkere per studieplass på HF, mens på topp totalt ligger bachelorstudiet i historie med nesten 300 førstevalgsøkere.

Økning for alle årsenhetene i språk

Alle årsenhetene i språk har flere førstevalgsøkere enn i fjor. Også denne gangen finner vi engelsk årsenhet blant de mest populære studietilbudene på hele UiO.

De nye årsenhetene i italiensk og portugisisk har også gjort det veldig bra, og særlig italiensk som har 4 førstevalgsøkere per studieplass (snittet på HF er ca. 2 søkere pr plass).

Tysk årsenhet har den største økningen i antall førstevalgsøkere, med hele 40 %.

Når alle disse årsenhetene i språk går frem, har søkningen til det tilsvarende bachelortilbudet gått ned nesten alle steder. Vi håper denne endringen vil føre til redusert frafall fra BA-studiene. Vi vet av erfaring at mange slutter på BA-studiene, fordi de primært ønsker seg et mer kortvarig tilbud.

Flere vil bli lektor

Også HFs studieretninger på Lektorprogrammet har en gledelig økning. Størst er økningen på studieretningen Nordisk, med 27 % flere førstevalgsøkere.

Av Christine Klem
Publisert 30. apr. 2014 15:09 - Sist endret 30. nov. 2015 10:54