6 masterprogrammer blir 4

HF-styret støtter omlegging av flere masterprogrammer. Endringene som foreslås fra 2015, er resultat av blant annet omstillingsprosjekter og NOKUT-tilsyn.

Foto: Colourbox

Hvert år melder fakultetet inn nye studietilbud for neste studieår til behandling i Universitetsstyret. HFs forslag ble behandlet i fakultetsstyremøte 4. april, og innebærer nye masterprogrammer i

 • europeisk kultur
 • museologi og kulturarvstudier
 • europeiske språk
 • allmenn litteraturvitenskap

Europeiske språk erstatter egne programmer for språk, litteratur og områdestudier. Programmet vil ha 7 studieretninger, mot 22 i de tre tidligere programmene.

Endringene i masterprogrammene er resultat av mange sammenfallende prosesser:

 • Prosjektene for omstilling i fagporteføljen
 • NOKUTs tilsyn med flere av HFs masterprogrammer
 • Samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon (SAK)-prosessen mellom UiO, UiB og NTNU om tilbudet i teatervitenskap i Norge
 • Instituttenes arbeid med stillingsplaner

I styremøtet berømmet medlemmene instituttene og fakultetet for grundig arbeid med å forbedre studietilbudet.

Andre saker i kortform

 • Årsenheter: forslag om fire nye årsenheter går videre til UiO-styret: i russisk, idéhistorie, religionshistorie og Asian Internship: Learning and Practice
 • Samarbeidsavtalen med Caen: styret tok beslutningen om å si opp avtalen til etterretning. Forslag om å gjøre orienteringen om til vedtakssak falt med 7 mot 3 stemmer. Flertallet argumenterte mot å behandle enkeltavtaler i styret.
 • Stillingsplaner: retningslinjer for instituttenes stillingsplaner ble vedtatt. Styret applauderte en prinsipiell tilnærming til ansettelsesplaner.
 • Årsrapport for 2013: rapporten ble vedtatt med gode tilbakemeldinger fra styret.
 • Dekanvalg: frist for forslag til dekankandidater blir 10. oktober. Valget foregår fra 3. til 17. november og Hanne Gram Simonsen leder valgkomitéen.

Se protokollen og saksdokumentene fra styremøtet 4. april.

Av Helene Wilberg - kommunikasjonssjef
Publisert 9. apr. 2014 13:49 - Sist endret 11. nov. 2016 15:33