Slik bruker HF 103 millioner på faglige prioriteringer

Planen for fordeling av 103 millioner til faglig prioriterte områder er utarbeidet i dialog med instituttene, og går til fakultetsstyret som orienteringssak i møtet 28. februar.

Foto: Colourbox

Frem til og med 2018 skal HF bruke 103 millioner på de 10 faglige prioriterte områdene, de to forsterkede masterprogrammene og de tre tematiske forskningssatsingene.

Fakultetsledelsen har vært i dialog med alle institutter om hvordan midlene kan styrke fagene, og orienterer om fordelingen i styremøtet 28. februar.

HF i sosiale medier

Ledelsen på HF inviterer styret til å diskutere fakultetets videre politikk for sosiale medier, på bakgrunn av utviklingen av sosiale medier som kommunikasjonskanal og bruken av dem på UiO og ved andre universiteter.

 

Av Helene Wilberg - kommunikasjonssjef
Publisert 26. feb. 2014 14:40 - Sist endret 30. nov. 2015 10:55