Sosiale medier diskutert i styret

HFs bruk av sosiale medier var diskusjonspunkt i styremøtet 28. februar. Styret rådet HF til å være til stede på sosiale medier som fakultet.

Illustrasjon: Colorbox

Ved HF er en god del enkeltforskere, fagmiljøer og prosjekter faglig aktive på sosiale medier. Seks av syv institutter videreformidler informasjon på Facebook eller Twitter.

Styremedlemmene Arnt Maasø og Christine Meklenborg Salvesen presenterte sin virksomhet på sosiale medier for styret.

Studenter, ansatte og eksterne styrerepresentanter argumenterte for at HF bør være til stede på sosiale medier både med fagmiljøer, institutter og som fakultet.

Argumentasjonen for tilstedeværelse på fakultetsnivå gikk på behovet for å profilere HF mer målrettet, øke bruken av HFs nettsider gjennom lenker på sosiale medier, og å støtte opp under rekruttering av studenter.

Fakultetet tar sikte på å etablere fakultetsprofil på sosiale medier innen sommeren. Det skal jobbes med innholdsprofil, valg av kanaler, og veiledningsstøtte til enheter og fagmiljøer.

Oppfølging av faglige prioriteringer

Under orienteringssaken om fordeling av midler til faglig prioriterte områder, holdt instituttlederne korte innledninger om oppfølgingen lokalt ved hvert institutt.

Styret uttrykte tilfredshet med oppfølgingen og berømmet fakultetet for en ryddig og god prosess.

Les saksprotokollen fra fakultetsstyretmøtet 28. februar

Av Helene Wilberg, kommunikasjonssjef
Publisert 14. mars 2014 14:18 - Sist endret 30. nov. 2015 10:55