Valghøst!

I november skal det velges ny dekan og nytt fakultetsstyre for perioden 1.1.2015–31.12.2018.

Dekanvalget

3.-7. november skal studenter og ansatte ved Det humanistiske fakultet velge dekan. Frist for innsending av forslag til kandidater er fredag 10. oktober. Forslag sendes til: valgstyre@hf.uio.no

20. oktober fra kl. 14.00–16.00 er det valg- og debattmøte hvor kandidatene presenteres for ansatte og studenter. Møtet holdes i auditorium 1, Helga Engs hus.

Fakultetsstyrevalget

17.-21. november skal det velges nye representanter som skal etterfølge det sittende styret.

Det skal velges følgende representanter fra de fire valgkretsene:

  • fast vitenskapelig ansatte
  • midlertidig vitenskapelig ansatte
  • teknisk-administrativt ansatte
  • studenter

Fast vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativt ansatte velges for fire år av gangen, mens midlertidig vitenskapelig ansatte og studenter velges for ett år av gangen.

3. november mellom kl. 12.15–14.15 arrangeres det valgmøter for alle de fire valgkretsene. Møtet holdes i Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus.

Valgkomiteen/valgstyret ved HF

Valgstyret sørger for at valgene gjennomføres i henhold til UiOs valgreglement. For dekanvalget fungerer valgstyret også som valgkomité.

Valgstyret/valgkomiteén består av:

  • Hanne Gram Simonsen, ILN, leder (vitenskapelig tilsatt)
  • Even Lange, IAKH (vitenskapelig tilsatt)
  • Karina Kleiva, ILOS (teknisk-administrativt tilsatt)
  • Hans Robin Solberg, IFIKK (student)

Vi kommer tilbake til mer informasjon om valgene i høst, både via internnyhetene og på egne nettsider.

Publisert 11. juni 2014 14:13 - Sist endret 22. nov. 2015 17:49