Budsjettet for 2017 sikrer økonomisk handlingsrom for instituttene

Instituttene opprettholder handlingsrommet til å gjennomføre egne planer, til tross for lavere budsjettrammer for HF. 

HF får flere kutt i budsjettrammen i 2017. Styret er opptatt av at fakultetet ikke bremser gjennomføringen av vedtatte planer, og var fornøyd med at ledelsens budsjettforslag gir økonomisk forutsigbarhet for instituttene.

Virkningene av kuttene dempes blant annet ved å bruke omstillingsmidler og trekke midler fra balansen i fakultetets fellesbudsjett. De budsjetteringsalternativene som skjermer instituttene mest, var de som ble vedtatt da styret behandlet budsjett for neste år.

Årsplanen tar ny retning

I 2016 har fakultetet jobbet mye med å skaffe bedre kunnskaper på områder hvor HF har utfordringer, for å kunne jobbe mer målrettet framover.

Aller viktigst er studentanalysen, som kartlegger studentenes atferd gjennom bachelorstudiene. Analysen har gitt gode data på overordnet nivå. Arbeidet fortsetter neste år med analyser ned på studieretningsnivå, slik at tiltak for å få flere til å gjennomføre studiene på HF kan skreddersys.

De viktigste tiltaksområdene i årsplanen for 2017 er:

  • Oppstart av en ny prosess for faglige prioriteringer, med vedtak ved årsskiftet 2017/18.
  • Ulike grep for å øke antall studenter som gjennomfører studiene på HF. HF legger spesiell vekt på prosessen fra rekruttering, via mottak og studiestart til gjennomføring av det første året.
  • Reduksjon av tilsettingstiden i vitenskapelige stillinger.

Styret behandlet flere saker

Se hele protokollen fra fakultetsstyremøtet 

Av Helene Wilberg, kommunikasjonssjef
Publisert 2. nov. 2016 15:19 - Sist endret 3. nov. 2016 13:10