Det norske universitetssenter i Paris (DNUP) lyser ut stipender med søknadsfrist 1. februar

Stipendene gjelder reise og opphold for stipendiater i Paris og Frankrike, og mulighet for å få franske forskere til Norge. På HF har to forskere og en stipendiat nytt godt av ordningen i 2016.

Pyramide de Louvre (foto: Frank P. Silye)

Stipend for reise og opphold for PhD (og eventuelt post.doc) i Paris eller det øvrige Frankrike i 2017

Denne ordningen gjelder for doktorgradsstipendiater med opptak ved NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo eller Universitetet i Tromsø. Ansatte i post.doc-stillinger kan også komme i betraktning.

Stipendutlysningen er åpen for alle fagfelt innenfor samfunnsfag eller humanistiske fag, men det tilstrebes en balanse mellom de to fakultetsområdene.

Unik mulighet

Stipendiat Peter Johan Meedom ved ILOS ble tildelt dette stipendet i 2016, og han hadde god nytte av midlene:

– CUNP-stipendiet ga meg en unik mulighet for et lengre opphold i et av Europas absolutte akademiske midtpunkter - for mitt vedkommende som gjest på EHESS - École des hautes études en sciences sociales.  Paris er en dyr by og kan derfor virke avskrekkende, hvis man samtidig har bolig i Oslo. Men, med støtte fra DNUP kan det la seg gjøre å inngå i lengre dialog med et relevant utenlandsk fagmiljø, i dette tilfelle den særpregede interdisiplinære tilgang, som kjennetegner EHESS, og som var avgjørende for mitt prosjekts videre utvikling.

Franske forskere til Norge – Mobilitetsprogram, støtteordning for 2017

Denne ordningen lar norske forskere få anledning til å invitere franske forskere til Norge, i tilknytning til samarbeidsprosjekter, til å holde gjesteforelesninger eller til kortere gjesteforskeropphold, begrenset oppad til 1 måned.

Professor Cristina Arcetti og professor Øyvind Ihlen ved IMK ble tildelt dette stipendet i 2016. Ihlen og hans kollega professor Eli Skogerbø inviterte en forsker fra Université de Bourgogne til Oslo.

– Vi fikk et stipend som vi brukte til å fly inn en forsker fra Université de Bourgogne og arrangerte i denne forbindelse et arbeidsseminar om kulturelle forskjeller innen politisk kommunikasjon. Generelt er det veldig lite dialog med miljøene i Frankrike og som så mange andre universitetet i Europa er det også tøffe økonomiske tider ved Bourgogne. Med stipendet fikk vi anledning til å møtes fysisk. Nå ser vi på mulighetene for å utvikle et temanummer av et tidsskrift med samme tematikk som arbeidsseminaret, sier Øyvind Ihlen.

Les mer om hvordan du søker stipendene her

Av Olaf Christensen
Publisert 14. des. 2016 14:09 - Sist endret 15. des. 2016 11:59