Viktig om sykemeldinger

(English below) NAV er i ferd med å digitalisere sykemeldinger, men foreløpig er ikke UiO med i ordningen. Inntil videre leverer du sykemelding på papir til din enhet, som før.

UiO vil følge med på dette, og komme tilbake med nærmere informasjon når løsningen til NAV er mer utviklet.

English

NAV (The Norwegian National Insurance and Welfare office) is introducing electronic doctor's certificates. So far UiO is not taking part, and you will - if needed - continue to supply such certificates on paper as before.  

UiO will keep track on any further development, and supply further information once these digital solutions are fully implemented.

Av HR-sjef, Helga Reiss
Publisert 26. okt. 2016 16:24 - Sist endret 26. okt. 2016 16:37