Faglige prioriteringer: Nå diskuteres runde 3

– Hva skal være formålet med faglige prioriteringer? Spørsmålet springer ut av HF-ledergruppenes heldagsseminar 5. september, hvor Faglige Prioriteringer III var tema for diskusjon.

I ledergruppene var det ulike meninger om hvordan Faglige Prioriteringer (FP) skal gjennomføres, men det var stor enighet om at utdanningsaktivitetene må løftes opp på lik linje med forskningen sammenlignet med FP 2013.

Fredag 28. oktober får fakultetsstyret Faglige Prioriteringer (FP) opp til diskusjon. De skal blant annet diskutere:

  • Hva skal være målet med faglige prioriteringer?
  • Hva vil vi oppnå med en ny prosess?
  • Hvilke utfordringer vil vi at faglige prioriteringer skal gjøre noe med?

Etter planen skal selve prosessen gjennomføres i 2017 og få økonomisk virkning fra 2019.

Øvrige saker

Styret skal også diskutere Statsbudsjettet for HF i 2017, og det skal fattes vedtak om årsplan for HF 2017-19, fordeling for HF i 2017 og Handlingsplan for likestilling og mangfold ved HF 2016-2020.

Innkalling og saksdokumenter til fakultetsstyremøte 28. oktober

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 26. okt. 2016 14:01 - Sist endret 26. okt. 2016 14:03