Gode valg krever gode kandidater!

– Å sitte i et styre byr på en unik mulighet til å være med og påvirke retningen vi skal ta fremover, sier Peter Edwards fra IMV. Fristen for å foreslå kandidater til valget er 31. oktober kl. 15:00.

Denne høsten blir det valg til instituttstyrene ved alle HFs institutter, og valg av studenter og midlertidig vitenskapelig tilsatte til Fakultetsstyret.

Valg til instituttstyrene og valg av studenter og midlertidig vitenskapelig tilsatte til Fakultetsstyret er helt separate prosesser, men valgene gjennomføres i samme periode, 16. -22. november. Resultatene vil foreligge 23. november.

Men, ikke noe valg uten gode og engasjerte kandidater! Enhver som har stemmerett ved valg kan fremme forslag på enhver valgbar person innenfor egen stemmerettsgruppe. Det er også lov til å foreslå seg selv. Studenter er valgbare ved det instituttet/fakultetet der de har stemmerett.

Vi oppfordrer særlig alle som underviser til å informere sine studenter om valgene og mulighetene for å påvirke beslutninger ved fakultet og institutt.


Peter Edwards

Peter Edwards fra IMV representerer de midlertidig vitenskapelig ansatte i fakultetsstyret:

– Å sitte i fakultetsstyret byr på en unik mulighet til å være med og påvirke retningen fakultetet skal ta fremover, samt skaffe seg innsikt i og kunnskap om strukturen til og måten HF fungerer på, og den enorme bredde og dybde i forskningen og undervisningen som tilbys. Fakultetsstyret er HFs øverste organ der de overordnede strategier vedtas. Det er mange spennende prosesser på gang, blant annet vil stortingsmeldingen om humaniora foreligge i 2017 – dette vil utvilsomt reise spennende spørsmål og kreve god oppfølgning.

Man representerer de midlertidig vitenskapelige ansatte i viktige diskusjoner og avgjørelser, og vervet krever at man setter seg godt inn i mange interessante saker, alt fra nye satsninger og innovative læringsformer, karriereveiledning, strategiske mål og faglig prioriteringer, til årsplan og budsjett. Personlig har erfaringen vært kjempeviktig for meg, og den er klart noe som kommer godt med i andre roller.


Kjartan Hverven

Kjartan Hverven representerer studentene i fakultetsstyret:

– Jeg har hatt gleden av å være tillitsvalgt for studentene i fakultetsstyret det siste året. Et skikkelig fakultetsstyremøte krever et høyt inntak av kaffe og at man forbereder seg godt med sakspapirene, men når man går opp på lesesalen etter møtet er man mange erfaringer rikere.

Som fakultetsstyrerepresentant har jeg lært mye om møtedynamikk og økonomisk styring av store institusjoner, og blitt kjent med en rekke hyggelige mennesker i HF-administrasjonen.


Les mer om valgreglementet ved UiO

Normalregler for instituttene og sentrene ved Det humanistiske fakultet

For informasjon spesielt om valg ved ditt institutt og for valget til Fakultetsstyret, se egne nettsider

Av Rasmus G. Andresen. Foto: IMV og HF
Publisert 27. sep. 2016 13:25 - Sist endret 27. sep. 2016 13:27