HF henter tverrfaglig inspirasjon i Chicago

Da HF denne uken deltok på Transatlantic Forum i Chicago, var et absolutt høydepunkt å bli invitert til Neubauer Collegium for Culture and Society. – Det Neubauer har fått til, ønsker vi å skape ved HF også, sa dekan Arne Bugge Amundsen etter besøket.

Dekan Arne Bugge Amundsen i samtale med professor Jonathan Lear som er direktør ved Neubauer Collegium. Foto: Lise Paulsrud Mjørlund

Neubauer Collegium er en relativ ny og unik forskningsinstitusjon ved the University of Chicago. De tilbyr støtte til tverrdisiplinær forskning på komplekse temaer, og fakulteter innen både humaniora og samfunnsvitenskap er representert.

– Vårt mål er å få mennesker som normalt ikke ville jobbet sammen til å finne hverandre. Slik ser vi at forskningen finner nye, spennende retninger, sa direktøren for Neubauer Collegium, Professor Jonathan Lear.

Prodekan for forskning, Ellen Rees, understreket at et slikt tverrdisiplinært samarbeid også styrker de ulike fagdisiplinene.

Utforsker utfordringer på tvers av grenser

Neubauer Collegiums målsetting er å skape forskningsgrupper som utforsker komplekse samfunnsutfordringer på tvers av de etablerte faggrensene, på tvers av institusjonelle grenser og på tvers av nasjonale grenser.

– Mye er selvsagt bygd på amerikanske forutsetninger, men den forskerkulturen som ligger til grunn, bør vi strekke oss etter, sier dekan Arne Bugge Amundsen.

Porteføljen til kollegiet er på om lag tretti prosjekter, og de tar inn 11-12 nye prosjekter hvert år. I løpet av kollegiets fire år har de støttet 54 samarbeidsprosjekter og hatt besøkende forskere fra mer enn femten land. De tilbyr også støtte for korttidsbesøkende forskere. Neubauer Collegium er finansiert hovedsakelig av private donatorer.

Av Lise Paulsrud Mjørlund
Publisert 26. okt. 2016 11:04 - Sist endret 26. okt. 2016 11:08