HF tilsetter nye instituttledere fra 2017

Nå er det avgjort hvem som skal lede instituttene på Det humanistiske fakultet i perioden 2017-2020.

Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) tilsetter professor Tor Egil Førland

Førland (f. 1959) er cand. philol. med hovedfag historie og mellomfag i statsvitenskap og sosialøkonomi. Dr. philos i historie i 1991. Førland har vært prodekan for studier og utdanning ved Det humanistiske fakultet fra 2003 til 2006, undervisningsleder ved IAKH fra 2009 til 2012 og instituttleder samme sted fra 2013 til 2016. Han går nå inn i sitt andre åremål.


Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) tilsetter Beate Elvebakk

Elvebakk (f. 1970) kommer fra stilling som assisterende forskningsdirektør ved Trafikkøkonomisk institutt og har tidligere ledet Etikkprogrammets forskerskole med IFIKK som vertsinstitutt. Hun avla doktorgraden ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur på Det samfunnsvitenskapelige fakultet i 2003.


Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) tilsetter professor Bjørn Olav Utvik

Utvik (f. 1954) er cand. philol med historie, arabisk og økonomi, og avla doktorgraden i 2000. Utvik har sittet i en rekke utvalg og komitéer, og var også instituttleder for daværende Institutt for østeuropeiske og orientalske studier fra 2000 til 2002. Han overtok som instituttleder på IKOS etter dekan Arne Bugge Amundsen i 2015.


Institutt for lingvistikk og nordiske studier (ILN) tilsetter Piotr Garbacz

Garbacz (f. 1979) har doktograd i nordiske språk fra Lunds universitet i 2010, og har vært tilsatt som postdoktor og førsteamanuensis ved ILN fra 2011 til 2014. Han er i dag instituttleder ved Institutt for språkfag ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap på Høgskolen i Sørøst-Norge.

 


Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) tilsetter professor Karen Gammelgaard

Gammelgaard (f. 1957) er cand. philol med tsjekkisk og serbokroatisk fra Århus universitet i 1985, og avla doktorgraden ved UiO i 1996. Hun har tidligere vært forskningsleder og nestleder ved ILOS i perioden 2005 til 2008. Gammelgaard har vært instituttleder på ILOS fra 2013 til 2016, og går nå inn i sitt andre åremål.


Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) tilsetter professor Arne Håskjold Krumsvik

Krumsvik (f. 1966) er professor ved Institutt for journalistikk og mediefag, HiOA, og professor II ved avdeling for ledelse ved Westerdals Oslo ACT. Han har doktorgrad fra IMK, og var tilsatt som postdoktor fra 2009 til 2012. Krumsvik er også direktør for Centre for Interdisciplinary Media Research (STM/CIMR).


Institutt for musikkvitenskap (IMV) tilsetter Peter Edwards

Edwards (f. 1977) kommer fra stillingen som postdoktor i musikkvitenskap på IMV. Han har sin studiebakgrunn fra Storbritannia og avla doktorgrad ved IMV i 2012. Edwards er avtroppende representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte i fakultetsstyret.

 

 


Innstillingene ble vedtatt i møte i tilsettingsutvalget for vitenskapelige tilsettinger mandag 26. september. Instituttledere tilsettes på åremål, og tiltrer 1. januar 2017.

Utfyllende presentasjoner av instituttlederne vil komme når de har tiltrådt.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 30. sep. 2016 09:42 - Sist endret 30. sep. 2016 11:48