Åpent møte om humanistiske fag: Hva teller og hva er oppdraget?

Disse to spørsmålene som Det Norske Videnskaps-Akademi tar opp i åpent møte bør oppta enhver forsker ved HF: Hva skal telle som forskning i humanistiske fag og hvordan skal det telles? Og hva er samfunnsoppdraget til de humanistiske fagene?

Det Norske Videnskaps-Akademi inviterer til åpent møte om humanistsiske fag, i den staselige villaen i Drammensveien 78. (Foto: DNVA)

Det Norske Videnskaps-Akademi byr på kaffe og kringle og inviterer til et åpent møte 23. november om to av utfordringene de humanistiske fagene står overfor: Selvforståelse og samfunnsoppdrag.

Håper mange kommer. Arne Bugge Amundsen (foto: Ellen Evju Jahr).

I løpet av to timer holdes flere korte og konsise innlegg som eksemplifiserer og utdyper utfordringene.

- Jeg håper at mange vitenskapelige ansatte fra våre institutter blir med på dette åpne møtet, sier dekan Arne Bugge Amunden. Han står selv for et av innleggene, der han vil spørre om det er mulig å tegne nye humaniora-landskap for samfunnet.

Disse overgripende spørsmålene, som omfatter utfordringene de humanistiske fagene står overfor både nasjonalt og internasjonalt, er blitt aktualisert i forbindelse med Kunnskapsdepartementets arbeid med humaniorameldingen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen deltar på møtet. Han åpner med å spørre: Hva vil vi med humaniora?


Program:

Humanistiske fag - selvforståelse og samfunnsoppdrag

Møtet er åpent for alle og krever ingen påmelding.

Tid og sted: Det Norske Videnskaps-Akademi,
Drammensveien 78, Oslo
Onsdag 23. nov. kl. 13.00 - 17.00 (Servering av kaffe og kringle fra kl. 12.30)

Hent detaljert program

13.00 Åpningsord: Preses Ole M. Sejersted. Leder for Akademiets Historisk-filosofiske klasse, Andreas Føllesdal: Humanistisk forskning for et samfunn i forandring
13.15 Statsråd Torbjørn Røe Isaksen: Hva vil vi med humaniora?

13.30 – 15.00 Samfunnsoppdrag og ”societal impact”
Ordstyrer: Professor Camilla Serck-Hanssen, UiO

  • Samfunnsoppdrag og samfunnspåvirkning.Kan det tegnes nye humaniora-landskap? Dekan Arne Bugge Amundsen, HF/UiO
  • Humaniora, relevans og samfunnsoppdrag: Eksempler og utfordringer. Dekan Anne Kristine Børresen, HF/NTNU
  • Språk og klima – fra usynlig til synlig samfunnsrelevans. Professor Kjersti Fløttum, Institutt for fremmedspråk, UiB
  • Digital språkdokumentasjon som samfunnsoppdrag. Institututtstyrer Johan Myking, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB

15.00 – 15.30 Kaffe

15.30 – 16.45 Hva skal telle som forskning i humanistiske fag, og hvordan skal vi telle?
Ordstyrer: Professor Narve Fulsås, Norges arktiske universitet (UiT)

  • Norsk kulturarv – får den plass i fremtidens forskning? Direktør Kristin Bakken, Avdeling for kunnskapsutvikling hos Riksantikvaren:
  • Formidling i tellekantenes tidsalder: Mellom Skylla og Kharybdis? Professor Terje Lohndal, Institutt for språk og litteratur, NTNU / Institutt for språk og kultur, UiT
  • Universitetsmuseenes samfunnssansvar i skjæringspunktet mellom forskning, formidling og forvaltning. Museumsdirektør Håkon Glørstad, Kulturhistorisk museum, UiO

16.45 Oppsummering som utfordring til Humaniorameldingen: Ved Andreas Føllesdal, Narve Fulsås og Camilla Serck-Hanssen

Av Alf Øksdal
Publisert 16. nov. 2016 14:00