Søk om professoropprykk når som helst

(English to follow) Den årlige fristen for søknad om opprykk til professor er nå opphevet. Vedtaket kommer som et resultat av en spørrerunde på fakultetene og museene.

Runden viste at det er ulike behov når det gjelder bedømmelse av kompetanse og opprykk. Rektor har derfor på fullmakt sluttet seg til forslaget fra direktørnettverket om å oppheve den årlige søknadsfristen. Det blir nå opp til hvert fakultet om de ønsker å ha en årlig frist.

HF dropper fristen

Dermed blir søknader om opprykk tatt imot og behandlet kontinuerlig for alle søkere på HF.  Endringen har trådt i kraft, og oppdatert informasjon finnes nå i personalhåndboken på nett.

ENGLISH

Apply for professorship at any time! The annual deadline for professorship applications has been revoked at the faculty of Humanities. This is a result of discussions at faculties and museums throughout the University.

Applications can now be submitted at any time, and will be processed continuously.The changes have been implemented, and updated information about the procedure is available online (Norwegian).

 
Av Ellen Evju Jahr
Publisert 24. aug. 2016 13:00 - Sist endret 24. aug. 2016 13:11